Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

1

перейти до збірника

До уваги авторів!

 

     Запрошуємо Вас до публікації своїх наукових праць у спільному друкованому виданні «Влада та управління» Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій і Кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
     В збірнику розміщатимуться матеріали, що відображають питання організації та діяльності органів державного управління, органів місцевого самоврядування, державної служби та історії державного будівництва.
     Збірник наукових статей призначений для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів,  магістрантів та студентів. 
     Редакційна колегія збірника просить, при підготовці матеріалів, дотримуватися таких вимог:
     • матеріали подавати українською мовою;
     • у довідці про себе вказувати прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посаду, адресу, телефон та інші засоби зв'язку; іноземні автори вказують також назву країни;
     • обсяг статті, у тому числі зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо, повинен мати обсяг у 0,5 авторського аркуша (12 стор. ф. А4), обсяг повідомлень – до 0,25 авторсь¬кого аркуша (3 стор. ф. А4);
     • текст мас бути набраний шрифтом Times New Roman, 13 кеглем через 2 інтервали, верхнє і нижнє поле -2 см, ліве - 2,5 см, праве -1,5 см;
     • у матеріалах обов'язкове посилання на літературні джерела та їх оформлення відповідно до вимог ВАК України, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.1.2-9-3, ДСГУ 3582-97;
     • матеріали мають бути набрані на комп'ютері (редактор Windows for Word, записані на диску (або за погодженням з редколегією – надіслані електронною поштою) причому графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів;
     • наукові статті подаються з анотацією, ключовими словами(5-6 слів), із коротким резюме англійською та російською мовами (по 0,5 сторінки кожною мовою);
     • наукові статті подаються із короткими відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, наукове звання, займана посада, коло наукових інтересів, контактні реквізити);  
     • диск та надрукований у одному примірнику текст (оформлений за вказаними вимогами) подаються у видавництво за 3 місяці до початку виходу друкованого видання у світ; диск і тексти не повертаються, а зберігаються в архіві видавництва;
     • матеріали авторів, які не мають вченого ступеню, повинні бути прорецензовані і подаватися до друку з відповідною рекомендацією;
     • усі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом.
     • редакція та видавництво за погодженням з автором (авторами) можуть скорочувати та редагувати матеріали; відповідальність за зміст несуть автори;
     • редакція здійснюватиме також внутрішнє рецензування поданих матеріалів і залишає за собою право їх відхилення.

 


 


      Copyright © 2008-2024,
      ЧРЦПК, всі права захищені
    Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
    Студія COM.CV.UA