Головна сторінка
2Кафедра

Кафедра політології була створена у 1998 році, а з 2006 року - кафедра політології та державного управління. Кафедра займається підготовкою магістрів державної служби.

 

КРУГЛАШОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
завідувач кафедри політології та державного управління, доктор політичних наук, професор

Народився 23 жовтня 1962 року в Кременчуці Полтавської області. Протягом 1979-1988 років навчався на історичному факультеті Чернівецького університету. З 1988 року на викладацькій роботі в Чернівецькому університеті. З 1990 по 1993 рік - навчання в аспірантурі ЧНУ (Спеціальність „Всесвітня історія"). Захистив кандидатську дисертацію „Ідейно-теоретнчні позиції Російської секції Міжнародного Товариства робітників". Протягом 1996-1999 років навчався в докторантурі Чернівецького університету. Тема докторської дисертації „Політичні ідеї Михайла Драгоманова". Дисертація захищена в Спецраді Інституту політичних та етнонаціональних досліджень HAH України у 2002 році за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної" науки.
З 1999 року - завідувач кафедри політології та соціології,  2006 року - кафедри політології та державного управління ЧНУ. З 2005 року - професор кафедри політології та соціології. Здійснював наукове керівництво успішно захищеними кандидатськими дисертаціями П. Катеринчука, С. Костюка, Н. Лазар. І. Недокуса, І. Гавради, І. Петрової.
З 1996 року - візитуючий лектор Академії Істрополітана Нова, Братислава, Словаччина. Упродовж 1998-1999 та 2002-2003 pp. - професор-гість Університету Альберти, Канада, 2001 -2004 pp. - професор-гість Центру європейських та трансатлантичних студій Європейського гуманітарного універритету, місто Мінськ, Білорусь.
Обирався координатором (головою) та заступником голови Буковинського політологічного Центру (з 1997 p.). Організував близько 20 міжнародних наукових конференцій, семінарів та симпозіумів, зокрема у співпраці з Фондом Фрідріха Еберта, Канадським Інститутом українських студій, Карінтійським урядом (Австрія), Європейським гуманітарним університетом тощо. У 1999-2002 роках був членом Міжнародного Бюро Міжнародної асоціації україністів.
З 2006 року - професор Ягелонського університету (Краків, Польща) та Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, Литва). З 2004 року - експерт ВАК України (політологія, соціологія, філософія).
Робочий телефон: 8(0372)52-30-53, факс: 8(0372)55-71-82. E-mail:

akruglas@hotmail.com

 

НЕДОКУС ІГОР СТЕПАНОВИЧ
кандидат політичних наук, асистент

Народився 1 березня 1977 року в селі Пилатківцях Борщівського району Тернопільської області в сім'ї вчителів. Після переїзду батьків у рідне село Залісся Борщівського району Тернопільської області навчався протягом 1984-1992 років у місцевій ЗОШ І—II ступенів. Завершив здобуття середньої освіти в 1994 році в Гермаківській ЗОШ І—III ступенів Борщівського району Тернопільської області.
Упродовж 1994-1999 років навчався на історичному факультеті Чернівецького державного університету їм. Ю. Федьковича за спеціальністю „Всесвітня історія".
У 2001-2002 роках працював асистентом кафедри політології та соціології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, а в 2002-2005 роках продовжив навчання в аспірантурі вузу. З 2005 року - асистент кафедри політології та державного управління ЧНУ.
З травня 2007 року па Спеціалізованій вченій раді при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за¬хистив кандидатську дисертацію на тему „Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь".
Автор 12 публікацій в українських та білоруських, наукових журналах, збірниках статей, матеріалах конференцій.
Досліджує трансформаційні процеси у пострадянських краї¬нах, геополітичні проблеми в регіоні Центральної та Східної Європи та ін.
Упродовж останніх років був одним із організаторів кількох наукових форумів, зокрема міжнародної науково-практичної конференції „Україна-Білорусь: політичні, економічні та куль¬турні аспекти взаємин" (Чернівці, квітень 2005 р.) та міжнародної наукової конференції „Україна - Білорусь - Польща та Литва: від колізій історичного минулого до спільних європейських цінностей та перспектив співпраці" (Чернівці, квітень 2008 р.).
У 2003-2006 роках був учасником наукової програми „Пограниччя Центрально-Східної Європи в контексті європейських досліджень" на базі Європейського Гуманітарного Університету (Мінськ, Білорусь).

  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA