Головна сторінка
Контактна інформація:

58000, Україна, м.Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5,

4 поверх.

 

тел./факс: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

          Люстрація 

              Слайди
28.09.2017
Ігор Миколайович Мельничук: життя, згасле в зеніті

Передчасно й зовсім неочікувано обірвалось життя нашого дорогого Колеги Ігоря Миколайовича Мельничука. Людини, яка була сповнена

творчих і життєвих планів, мріяла про краще майбутнє і самовіддано жила науковою та викладацькою працею. Своїм друзям і колегам він

запам’ятався скромною, надзвичайно працелюбною, дружньою та завжди готовою допомогти людиною. Авторитетний науковець, вдумливий

викладач, громадянин, який щиро й не напоказ любив Україну і намагався вірно служити її добру, розвитку та безпеці. 


        За неповних 45 років свого життя Ігор Миколайович встиг зробити чимало.  Він народився 11 березня 1973 р. на Івано-Франківщині,

в с. Устя Снятинського району. Вже в дитячі роки відрізнявся допитливістю та наполегливістю, тому у 1990 р. із відзнакою закінчив

Устянську середню школу. Поступив за покликом серця на  історичний факультет Чернівецького державного університету, який успішно

закінчив у 1995 р.  Старше покоління викладачів пам’ятають його як сумлінного та активного студента, чиї виступи на семінарах та

запитання на лекціях відрізнялися ретельною й систематичною підготовкою, продуманістю й логічністю. Бачачи здібності молодого

випускника, керівництво факультету та кафедри запропонували йому продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі історії нового та

новітнього часу. Після її завершення у 1998 р. Ігор Мельничук успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата

історичних наук на тему: «Українсько-російські відносини  у 1991-1997 рр: політичний та військовий аспекти», яку він виконав під

науковим керівництвом тогочасного декана факультету професора Макар Ю.І. Після цього розпочав викладацьку працю асистентом кафедри

політології та соціології. З 2001 р.  - займав посаду доцента кафедри політології та державного управління.


        З того часу неодноразово виконував важливі адміністративні доручення та завдання. Зокрема, з 2000 р. по 2003 р. працював

заступником декана історичного факультету з навчально-виховної роботи, до якої ставився з значною сумлінністю та відповідальністю. У

2002 – 2003 рр. тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри. Пізніше, у 2004 - 2005 рр. керував роботою відділу міжнародних

зв’язків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В період із 2006 по 2009 рр. координував роботу магістратури зі

спеціальності "Державна служба" в складі кафедри політології та державного управління, був причетний до її успішного ліцензування та

акредитації, подальшого розвитку цієї важливої магістерської програми. З моменту утворення в 2011 р. Науково-дослідницького інституту

Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича скеровував в його

складі діяльність відділу пострадянських досліджень.


         Після закінчення докторантури у 2015 р., на початку наступного року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора

політичних наук на тему "Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі" за спеціальністю 23.00.04 - політичні

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (науковий консультант – професор Круглашов А.М.).


         Автор багатьох наукових публікацій, як у вітчизняних, так і зарубіжних наукових виданнях, в том числі однієї одноосібної

монографії. Ігор Миколайович плідно і ґрунтовно працював у царині політичної науки, був відкритим до всього нового і уважний до думок і

доробку своїх колег.  Його щиро любили та поважали на рідній йому кафедрі політології та державного управління, факультеті історії,

політології та міжнародних відносин, знали та цінували в університеті в цілому. Ця повага засвідчена не лише ставленням до нього

студентів та колег, але й багатьма відзнаками за високі професійні досягнення. Якщо Ігор Миколайович брався за виконання певного

доручення, то можна було бути впевненим в його якісному і, що дуже важливо, своєчасному виконанні. Ці його якості були очевидними і при

виконанні ним останніми роками обов’язків куратора академічної групи і голови методичної комісії кафедри.


         Поза рамками університетської науково-педагогічної діяльності, Ігор Миколайович чимало років віддав справі розвитку

громадського сектору, був активним членом Буковинського політологічного центру, певний час керував Ресурсним центром громадських

організацій в Чернівецькій області. Охоче відгукувався на прохання ЗМІ надати професійний і змістовний коментар чи інтерв’ю з питань

зовнішньої або  внутрішньої політики України, відповідав на інші питання, що хвилювали широку громадськість.


         Лагідний, усміхнений, доброзичливий, безмежно працелюбний і творчий чоловік – таким він увійшов у життя своїх колег і саме

таким він назавжди залишатиметься в нашій вдячній пам’яті про нього.

  Copyright © 2008-2018,
  ЧРЦППК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA