Головна сторінка
Контактна інформація:

58000, Україна, м.Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5,

4 поверх.

 

тел./факс: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

          Люстрація 

              Слайди
03.12.2018
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
 • ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ скачать ( doc, 52 Kb ) »
   

 • ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
  для слухачів постійно діючого семінару
  «Актуальні питання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації»
  державні службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації

  Реформування системи органів влади (децентралізація)
  1. Вкажіть характерну структуру європейської моделі управління.
  2. Децентралізація влади в Україні.
  3. Які повноваження держава передає на рівень об’єднаних територіальних громад?
  4. Які повноваження держава передає на рівень району?
  5. Які повноваження держава передає на рівень області?
  6. Яка модель організації місцевої влади передбачається по завершенню реформи в Україні?
  7.Організація діяльності державних службовців.
  8.Які нормативно-правові акти регламентують організацію діяльності державних службовців?
  9.Які  функціональні, психологічні та інші особливості в діяльності державних службовців?
  10.Які види робіт входять в поняття «організація діяльності державного службовця»?
  11.Які види планів затверджуються керівником органу влади?
  12.Який зміст передбачає організація режиму праці та відпочинку?
  13.Що означає процентне співвідношення Паретто 80%на 20%?

  Дисциплінарна та матеріальна відповідальність службовців відповідно
  до  Закону України «Про державну службу»
  1. Коли набрав чинності Закон України «Про державну службу»?
  2. У якому випадку до державного службовця не може бути застосоване дисциплінарне стягнення?
  3. Ким формується дисциплінарна справа під час здійснення дисциплінарного провадження?
  4. У якому випадку державний службовець, який вчинив корупційне правопорушення, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності?
  5. Протягом якого строку державним службовцем подається скарга на рішення про накладення дисциплінарного стягнення?
  6. Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосовано до державного службовця без участі дисциплінарної комісії відповідно до Закону України «Про державну службу»?
  7. Який вид дисциплінарного стягнення є винятковим і може бути застосований у разі появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння?
  8. Скільки представників громадських об’єднань може бути включено до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ?
  9. Яким актом оформляється рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження?
  10. Ким скликаються загальні збори (конференція) державних службовців державного органу?


  Форми і методи взаємодії органів влади
  з представниками інститутів громадянського суспільства
  1. Що передбачає інформування як форма комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  2. Що передбачає консультування як форма комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  3. Що належить до ефективної комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  4. Що таке стратегія реагування у процесі комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  5. Проактивна стратегія у процесі комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства – це?
  6. Чим характеризується стратегія комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства в Україні?
  7. Що найбільш повно характеризує якість роботи з інформацією в органах виконавчої влади в Україні?
  8. Які ознаки має комунікативна взаємодія органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  9. Що можна віднести до інноваційних методів комунікативної взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?
  10. Який характер повинна мати ефективна комунікативна взаємодії органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства?

  Діловодство в процесі службової діяльності
  1. Які є види номенклатур справ?
  2. На які  групи за своєю ознакою поділяються організаційно-розпорядчі документи?
  3. Які є види бланків в установах?
  4. Чим визначений порядок оформлення службових документів?
  5. Скільки примірників (оригіналів) розпорядчих документів (розпоряджень, рішень, наказів) підписує керівник?
  6. Який стиль написання та складання документів використовується в управлінській діяльності органів виконавчої влади?
  7. Відповідно до якого нормативного документа здійснюється  організація діловодства в обласній та районних державних    адміністраціях?
  8. Якими бувають документи за строками виконання?
  9. Які Ви знаєте організаційні документи?
  10.Який основний розпорядчий документ голови обласної державної  адміністрації?

  Формування позитивного іміджу посадовців
  1. Назвіть тип іміджу за емоційним сприйняттям образу.
  2. Назвіть тип іміджу за механізмом формування.
  3. Основні правила, які характеризують принципи етикету в одязі, стверджують:
  4. Система знаків, що використовується в процесі спілкування й охоплює тілесні рухи, жести, інтонацію, міміку обличчя, тощо, називається?
  5. Що не відноситься до функцій іміджу?
  6. Що таке «Дресс-код»?
  7. Що таке етика?
  8. Що таке етикет?
  9. Що таке імідж?
  10. Що таке принципи етики ділових відносин?
  11. Яка з перерахованих дій відноситися до аморальної поведінки працедавця?
  12. Яким повинний бути стиль одягу посадовця?

  Основи теорії та історії державного будівництва
  1. Що не є внутрішньою функцією держави?
  2. Що є зовнішньою функцією держави?
  3. Що не є атрибутом держави?
  4. Що не відноситься до форм правління держави?
  5. Європейська та євроатлантична інтеграція України
  6. Скільки держав сьогодні входить до складу Європейського Союзу (ЄС)?
  7. Який орган розпоряджається Коштами бюджету  ЄС?
  8. Коли до спільноти ЄС приєдналася Хорватія?
  9. Яка думка населення щодо вступу України до Європейського Союзу?
  10. Україна стала членом СОТ у якому році?
  11. Який є найважливіший  критерій, що спонукає донора підтримати проект?
  12. Які є основні свободи Єдиного внутрішнього ринку (Four Freedoms)?
  13. Що є стратегічною метою України?
  14. На якому рівні  в стосунках з ЄС перебуває Україна?
  15. До складу яких Єврорегіонів входить Чернівецька область?

  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
  в діяльності публічних службовців
  1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?
  2. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?
  3. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
  4. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язана повідомити керівника або визначений законом державний орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
  5. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
  6. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?
  7. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України "Про запобігання корупції"?
  8. В який термін подається щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
  9. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"?
  10. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зобов'язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

    Copyright © 2008-2019,
    ЧРЦППК, всі права захищені
  Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
  Студія COM.CV.UA