Головна сторінка
Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

 

тел./факс: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

              Слайди
10.09.2020
Нарада-семінар «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах запровадження протиепідемічних заходів»
Про підвищенняякості освітніх послуг онлайн, виклики, які стоять перед викладачами Центрупідвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців йшлося під часнаради-семінару «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіборганів місцевого самоврядування в умовах запровадження протиепідемічнихзаходів», яка відбулася 10 вересня цього року в режимі онлайн.У нараді-семінарівзяли  участь члени навчально-методичноїради, працівники та викладачі Центру.

У своєму виступідиректор Центру, кандидат наук з державного управління Микола Ярмистийнаголосив на необхідності вдосконалення надання освітніх послуг в умовахорганізації дистанційного навчання, розкрив основні критерії та правила,запроваджені НАДС щодо підвищення кваліфікації держслужбовців. Важливоюскладовою освітнього процесу залишається моніторинг знань та потреб йогоучасників.

Результати «Моніторингу та оцінки якості надання освітніхпослуг в Чернівецькому ЦППК» за квітень-серпень 2020 року були представленіЯною Мельничук – начальником відділу міжнародних зв’язків, комунікації тамоніторингу навчання Центру. Приємно, що 96% слухачів відзначили професійніякості викладачів навчального закладу відмінним балом.

Про особливості складання професійних програм розповіла усвоєму виступі заступник директора Центру Альбіна Грищенко. Вона звернула увагуна важливість чіткої кларифікації мети, очікуваних результатів навчання, атакож варіативності форм поточного та підсумкового контролю.

У наступній дискусії взяли участь доктор політичних наук,професор, завідувач Кафедри політології та державного управління Чернівецькогонаціонального університету імені Юрія ФедьковичаАнатолій Круглашов; заступникначальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питаньдержавної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та ТернопільськійобластяхНаталія Житарюк; доктор політичних наук, професор кафедри політологіїта державного управління Чернівецького національного університету імені ЮріяФедьковичаНаталія Ротар; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правовихдисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету«Одеська юридична академія»Ілона Факас; кандидат філологічних наук, доценткафедри історії та культури української мови філологічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича Ірина Гуцуляк;кандидат історичних наук, доцент,заступник директораЦентру Сергій Гакман та інші. Під час обговорення були запропоновані шляхиудосконалення комунікативної взаємодії під час онлайн занять, тематикаактуальних нинікороткотермінових семінарів тощо. В ході обговорення учасникинаради акцентували увагу на важливості якості надання послуг та забезпеченнязворотного зв’язку в умовах онлайну.

  Copyright © 2008-2021,
  ЧРЦППК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA