Головна сторінка
17.06.2021
Відбувся онлайн семінар з питань розвитку державної служби в Україні


Розвиток інституту державної служби, формування  високопрофесійного кадрового складу, ефективне виконання працівниками органів виконавчої влади функцій і завдань держави – питання, які продовжують бути актуальними. Особливої уваги вивчення стану та проблем державної служби потребує сьогодні, на етапі проведення адміністративної реформи. Учасники конференції розглянули ключові аспекти, пов’язані із змінами у системі публічного управління: створення нових адміністративно-територіальних одиниць, реорганізація районних державних адміністрації, передання повноважень органам місцевого самоврядування тощо, а також зупинилася на основних проблемах, які виникли у процесі реалізації реформ.
Позитивними тенденціями, за словами учасників, є впровадження цифрових технологій на державній службі, які підвищують ефективність роботи, реформування системи оплати праці державних службовців. Водночас, залишається низка проблемних питань, ігнорування яких може призвести до руйнування інституту державної служби. Насамперед, це відсутність мотивації і заохочення державних службовців паралельно зі зростанням загальних вимог до їх  професійного рівня, складнощі із плануванням кар’єри. Наслідком є велика кількість звільнень, зокрема і досвідчених працівників з багаторічним досвідом роботи, брак кадрів, зниження престижності державної служби. Надмірна завантаженість призводить до психологічного та емоційного вигорання державних службовців, сюди ж можна додати незнання інструментів підтримки працівників з боку їх керівника.


Окремо учасники зупинилися на питаннях підготовки кадрів. На жаль, сьогодні виникає чимало проблем з підготовкою якісних, мотивованих, та компетентних фахівців державної служби. Негативною тенденцією є зменшення державного замовлення на підготовку фахівців з публічного адміністрування, скорочення інституційної бази, брак коштів на місцях на професійне удосконалення працівників. Водночас на сучасному етапі є велика потреба у підвищенні кваліфікації як державних службовців, так і посадових осіб місцевого самоврядування, особливо беручи до уваги зростання ролі останніх у впровадженні державної політики безпосередньо на місцях. Актуальним залишається також питання підготовки управлінських кадрів вищої ланки.


Однак, незважаючи на випробування, які зараз переживає державна служба, вона продовжує розвиватися, освоює нові технології та форми управління і цьому, зокрема, також сприяє ефективна професіоналізація посадовців як у закладах вищої освіти, так і в центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації.Залишайте свої коментарі на нашій сторінці в Facebook та 

на сторінках онлайн-видання Центру "Буковиський вісник"

  Copyright © 2008-2021,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA