Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

22.03.2010
Відеоконференція «Етикет державного службовця як складова іміджу влади»

Міжрегіональна відеоконференція
«Етикет державного службовця як складова іміджу влади»

 

     Становлення України як правової та демократичної держави вимагає від посадових осіб не лише суворого дотримання наявної нормативно-правової бази, а й чіткого виконання правил і норм ділового етикету.
     Етикет – це зовнішній прояв внутрішньої дисципліни людей, прагнення до порядку та порядності. Етикет у собі поєднує формальні правила поведінки у визначених ситуаціях та здоровий глузд, раціональність і доцільність тієї чи іншої дії. Практичне значення етикету полягає в тому, що він дає людям можливість без особливих зусиль використовувати вже готові форми загальноприйнятої ввічливості для спілкування з різними групами людей і на різних рівнях
     Практично в усьому світі він став нормою діяльності, взаємин між людьми. Це тому, що в силу своєї життєдайності він створює сприятливий психологічний клімат для ділових контактів. Манери багато в чому відбивають внутрішню культуру людини, його моральні й інтелектуальні якості. 
     Знання етикету допомагає посадовим особам України відповідати існуючим міжнародним стандартам представника державної служби. Етикет є основою для формування позитивного іміджу органу влади. У свою чергу, імідж державного органу це цілеспрямовано сформований образ, покликаний здійснювати емоційно-психологічний вплив на громадськість, споживачів послуг  з метою своєї популяризації і покращення репутації.
     Враження яку ми створимо про себе, про державний орган, про державу і стане основним джерелом спри¬йняття нас у світі, що приховуватиме наші вади і, навпаки, возвеличуватиме чесноти та надбання.
Проте, імідж державної установи має розглядатись не відокремлено, а в контексті комплексу взаємопов'язаних іміджевих систем, а саме: іміджу службовця, іміджу держави та іміджу відповідної сфери, тобто державного управління.

 

     22 березня 2010 р. за ініціативою Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулася  міжрегіональна відеоконференція «Етикет державного службовця як складова іміджу влади».
     Партнерами з організації відеоконференції виступили Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій та Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
     У конференції брали участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, слухачі магістратур зі спеціальності «державне управління» та «державна служба». 
На конференції з повідомленнями виступили:
     • АЛЮШИНА Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України – Обґрунтування необхідності та шляхи підвищення професійно-етичного рівня державних службовців;
     • МІХЄЄВА Оксана Костянтинівна – докторант Донецького національного університету, кандидат історичних наук, доцент – Важливість знання та дотримання правил етикету державними службовцями для підняття іміджу органів влади в Україні;
     • ГРИЩЕНКО Альбіна Віталіївна – заступник директора-начальник навчально-методичного відділу Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації – Імідж як складова політичної культури влади;
     • ХОДОРОВСЬКИЙ Георгій Іванович – завідувач кафедри Чернівецького медичного університету, Надзвичайний і повноважний посол, доктор медичних наук, професор – Дипломатичний протокол і етикет як основа налагодження взаємовідносин між органами влади різних регіонів та країн;
     • ЛЕНЬКОВ Михайло Іванович – начальник відділу реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування по Чернівецькій області – Ділове спілкування – як складова культури посадової особи.

 

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA