Головна сторінка
Викладачі Центру

БАБ’ЮК  Ігор Орестович – експерт з питань децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Чернівецькій області. Заступник голови Чернівецької обласної організації «Комітет виборців України». Викладач Центру за сумісництвом з 2005 року.


БАК Наталія Андріївна – доцент кафедри фінансів економічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат економічних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2004 року. Теми лекцій: «Управління місцевими фінансами та бюджетом», «Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування».

БУРКУТ Ігор Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, член Національної спілки журналістів України. Викладач Центру за сумісництвом з 1997 року. Читає лекції з модулю Професійної програми «Політологія».

ВИКЛЮК Світлана Анатоліївна – завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини Чернівецької облдержадміністрації. Викладач Центру за сумісництвом з 2006 року. Тема лекції: «Основні вимоги щодо підготовки службових документів до здачі в архів».

ГОЛОВАЦЬКИЙ Володимир Анатолійович – професор кафедри теоретичної фізики фізичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор фізико-математичних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2005 року. Тема лекції: «Автоматизація та використання комп’ютерних технологій». Автор навчального посібника «Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування».

ГОЛОВІНА - КОСТИЛЬОВА Олена Віталіївна – практикуючий психолог з 2000 р., арт-терапевт, гештальт-терапевт, консультант організацій. Член УСП. Викладач курсів і тренінгових програм по психології управлінської діяльності державних службовців: "Психологія спілкування", "Асертивна поведінка і стресменеджмент", "Профілактика конфліктів та СЕВ", тощо. Викладач Центру за сумісництвом з 2009 року.

ГУЙТОР Микола Миколайович - перший заступник голови Чернівецької обласної ради, доцент кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, кандидат політичних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2012 року. Тема лекції: «Культура прийняття управлінських рішень».

ГУЦУЛЯК Ірина Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Теми курсів: «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Мовний складник професійної комунікації державного службовця», «Мовне оформлення тексту як форми реалізації мовленнєво-професійної діяльності державного службовця». Викладає в Центрі з 2014 року.


КАТЕРИНЧУК Павло Миколайович – заступник декана факультету історії, політології та міжнародних відносин, доцент кафедри міжнародної інформації факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат політичних наук.
Викладач Центру за сумісництвом з 2005 року. Тема лекції: «Місцеве самоврядування в Україні». Співавтор посібника «Основи державного управління».

КИРПУШКО Наталія Миколаївна - головний спеціаліст відділу роботи із звернення громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації. Викладач Центру за сумісництвом з 2009 року. Тема лекції «Забезпечення права громадян на звернення».

КОЛОТИЛО Онуфрій Олександрович - суддя Апеляційного суду Чернівецької області, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ. Викладач Центру за сумісництвом з 2010 року. Тема лекції «Запобігання та протидія проявам корупції у сфері управління».

КОРОЛЮК Юрій Григорович - професор кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва, доктор наук з державного управління, кандидат фізико-математичних наук. Теми, що викладаються: цифрова грамотність, електронне врядування, маркетинг в публічному управлінні.
КРУГЛАШОВ Анатолій Миколайович – завідувач кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор політичних наук, професор.
Викладач Центру за сумісництвом з 1997 року. Тема лекції: «Європейська та євроатлантична інтеграція України».
Автор навчального посібника «Нормативно-правове забезпечення державного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію».

КУРКО Ярослав Степанович – голова товариства «Знання», доцент юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат історичних наук.
Викладач Центру за сумісництвом з 1999 року. Тема лекції: «Земельна реформа: проблеми та шляхи вирішення».

МАНАСТИРСЬКИЙ Юрій Вікторович – завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернівецької облдержадміністрації. Теми, що викладаються: «Запобігання і протидія проявам корупції у сфері управління»,
«Основні вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців», «Порядок заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».


МАРЧУК Христина - заступник директора Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації – начальник управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму. В Центрі читає лекції на тему реформи місцевого самоврядування.МЕЛЕНЧУК Орися Григорівна – начальник Управління документального забезпечення та контролю апарату Чернівецької обласної державної адміністрації. Викладач Центру за сумісництвом з 2003 року. Тема лекції: «Порядок роботи з документацією в органах виконавчої влади, установах і організаціях відповідно до вимог держстандарту та примірної інструкції з діловодства».

МІНІКАЄВА Ганна Федорівна - головний спеціаліст відділу управління персоналом та нагород Чернівецької облдержадміністрації. Консультує в Центрі стосовно порядку проведення щорічної оцінки діяльності державних службовців тощо.

ПІВЕНЬ Юрій Йосипович – провідний фахівець у Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Теми лекцій: «Гуманітарна та соціальна політика держави».
Викладач Центру за сумісництвом з 2010 року.

НЕЧАЄВА-ЮРІЙЧУК Наталія Вікторівна - доцент кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Ю.Федьковича, кандидат історичних наук,. Викладач Центру з 2015 року. Тема лекцій: «Особливості євроінтеграційних процесів в Україні до і після Майдану».

РОТАР Наталія Юріївна – професор кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор політичних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2012 року. Тема лекції: «Збір та аналіз службової інформації».

СКАБ Мар’ян Стефанович – завідувач кафедри історії та культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, доктор філологічних наук, професор. Викладач Центру за сумісництвом з 1996 року. Проводить практичне заняття з питань культури ділового мовлення. Автор близько 100 наукових праць з функціональної граматики української мови, прагмалінгвістики та стилістики.

СМОЛДИРЕВА Тетяна Петрівна - заслужена журналістка України, доцентка кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (з 2014 р).  Викладає курси основ журналістики, теорії і методики журналістської творчості, газетно-журнального та радіовиробництва, медіапсихології, публічної комунікації та ін.

СТОРОЩУК Богдан Дмитрович - доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування економічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, кандидат економічних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2012 року. Тема лекції: «Державне регулювання економіки».

ТАТАРЧУК Тетяна Михайлівна – координатор Регіонального офісу реформ у Чернівецькій області. Викладач Центру за сумісництвом з 2012 року. Тема лекції: «Залучення зовнішніх ресурсів в економіку громад через участь в грантових проектах».

ТЕЛЕШЕЦЬКА Тетяна Дмитрівна – заступник керуючого справами – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної ради. Викладач Центру за сумісництвом з 2006 року. Тема лекції: «Організація роботи сільських рад».

ФАКАС Ілона Борисівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». Курси, які викладає: «Державна служба», «Місцеве самоврядування», «Звернення громадян», «Доступ до публічної інформації», «Захист персональних даних».

ФЕДУНЯК Сергій Георгійович – професор кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор політичних наук. Викладач Центру з 2004 року. Тема лекції: «Територіальна організація влади в Україні».

ЧЕБАН Вікторія Іванівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тема лекції: «Правове забезпечення місцевого самоврядування». Викладач Центру за сумісництвом з 2016 року.

ЧЕПЕЛЬ Ольга Дмитрівна - доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, кандидат юридичних наук. Викладач Центру за сумісництвом з 2016 року. Тема лекції: «Земельне та екологічне законодавство».

ЦІКУЛ Ірина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тематика: "Гендерна рівність в системі публічного управління: особливості впровадження та сприйняття", "Взаємодія органів влади з інститутами громадянського суспільства та залучення громадськості до формування і реалізації державної політики", "Комунікаційні стратегії державного службовця в органах публічного управління", "Стратегічні комунікації органу публічного управління".
ЧИЧУН Валентина Андріївна - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму Чернівецького національного торговельно-економічного університету. Основним напрямком наукових інтересів є: командна робота, комунікативний менеджмент, управління персоналом та управління змінами у діяльності підприємств при подоланні кризи.

ЯНКОВА Аріна Григорівна – психолог, реабілітолог Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина», психолог-консультант.
Викладач Центру за сумісництвом з 2002 року. Тема лекції: «Соціальні та психологічні аспекти державного управління».
Співавтор навчального посібника «Соціальні та психологічні аспекти державного управління».

  Copyright © 2008-2022,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA