Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Положення про дистанційне навчання
Інформація про дистанційне навчання в Центрі (формат Microsoft Word):

Витяг з положення про
організацію підвищення кваліфікації
в Чернівецькому регіональному
центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації.


6.5. Організація навчального процесу за дистанційною формою

При організації дистанційного навчання використовується синхронний або асинхронний режим, що передбачає віддалену взаємодію суб’єктів дистанційного навчання. Методисти забезпечують налаштування спеціалізованого середовища дистанційного навчання та організовують доступ до нього суб’єктам дистанційного навчання. Вибір спеціалізованого середовища дистанційного навчання узгоджується  з викладачами (тренерами), що безпосередньо залучені до навчального процесу та споживачами освітніх послуг.
З метою організаційного забезпечення та інформаційного супроводу навчального процесу методисти здійснюють:
консультування учасників професійного навчання з питань організації та проведення навчання за відповідною програмою підвищення кваліфікації за допомогою спеціалізованого середовища дистанційного навчання;
організацію доступу до спеціалізованого середовища дистанційного навчання та необхідних навчально-методичних, дидактичних та інших інформаційних матеріалів, розроблених у межах відповідної програми підвищення кваліфікації;
контроль виконання розкладу занять, самостійних (практичних), тестових завдань учасниками професійного навчання тощо;
проведення підсумкового контролю учасників професійного навчання (у разі потреби);
підготовку та видачу сертифікатів/ документів про підвищення кваліфікації за результатами успішного проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації та у разі потреби надсилання учасникам професійного навчання цифрових сертифікатів/документів про підвищення кваліфікації або сканованих копій паперових сертифікатів/документів про підвищення кваліфікації, оригінали яких надаються учасникам професійного навчання у визначений провайдером спосіб;
забезпечення за потреби навчання щодо оволодіння технологіями дистанційного навчання викладачів (тренерів) та працівників, які залученні до організації та проведення дистанційного навчання.
вирішення інших питань, які можуть виникнути під час організації та проведення навчального процесу.

Моніторинг використання учасниками професійного навчання навчально-методичних матеріалів, розміщених у спеціалізованому середовищі дистанційного навчання проводить відділ міжнародних зв’язків, комунікацій та моніторингу навчання Центру;
Організація дистанційного навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників професійного навчання та контрольні заходи.
У розкладі занять до кожного виду дистанційних занять зазначається засіб спеціалізованого середовища дистанційного навчання та режим навчання (синхронний/асинхронний).
Дистанційні заняття проводяться у формі лекції, вебінару, практичного заняття, індивідуального виконання ситуаційного завдання, групової та індивідуальної дискусії (у тому числі інтернет-форуму) тощо.
Під час проведення дистанційних занять в асинхронному режимі взаємодію між викладачем (тренером) та учасниками професійного навчання здійснюється із застосуванням електронної пошти, соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та включати такі засоби інформації, як записані презентації (слайд-шоу та аудіо- та відеозаняття) тощо. Відеоконференції, ділові ігри, «мозкові штурми», кейси рекомендується проводити у синхронному режимі.
Самостійна робота учасників визначається у програмі підвищення кваліфікації, зокрема:
вивчення обов’язкових та/або рекомендованих для опрацювання нормативно-правових актів, літератури, інформаційних ресурсів (матеріалів);
виконання індивідуальних та/або групових, тестових та ситуаційних завдань тощо;
виконання у разі потреби завдань поточного та підсумкового контролю тощо.

Під час дистанційного навчання може бути передбачено проведення вхідного, поточного та підсумкового контролю:
поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно з використанням можливостей спеціалізованого середовища дистанційного навчання;
підсумковий контроль за дистанційною формою навчання передбачає проведення контрольних заходів очно або дистанційно за допомогою Google class в режимі реального часу лише за умови забезпечення аутентифікації учасників професійного навчання.

При проведенні контрольних заходів дистанційно у режимі реального часу забезпечується:
авторизований доступ учасників професійного навчання до спеціалізованого середовища дистанційного навчання;
можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості виконання завдань учасниками професійного навчання;
об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання завдань з активним використанням автоматизованих засобів оцінювання знань;
варіативність формування завдань контрольних заходів із використанням алгоритмів випадкового вибору запитань тощо.

Викладач /тренер може застосовувати при проведенні контрольних заходів різні типи завдань, у тому числі:
автоматизовані тести для контролю та самоконтролю результатів навчання учасників професійного навчання;
різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, проект, відеозапис, аналітична записка, есе тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати перевірки результатів навчання учасників професійного навчання за матеріалом, що вивчається;
оцінювання викладачем (тренером) взаємодії та комунікації між учасниками професійного навчання в асинхронному та синхронному режимах за допомогою засобів спеціалізованого середовища дистанційного навчання, опитування, анкетування тощо;
перехресне оцінювання виконання завдань, що здійснюється учасниками професійного навчання стосовно одне одного;
оцінювання результатів виконання учасниками професійного навчання групових завдань;
оцінювання виконання завдань, що потребують розгорнутої комплексної відповіді учасників професійного навчання (наприклад, кейси) тощо.

При проведенні дистанційного навчання викладач (тренер)
повинен надавати учасникам професійного навчання зворотний зв’язок, який може здійснюватися у формі:
спостереження, що передбачає здійснення викладачем (тренером) контролю активності учасників професійного навчання під час проходження навчання та аналіз їх індивідуальної роботи;
обговорення з метою оцінювання викладачем (тренером) активності учасників професійного навчання (обмін інформацією, думками, судженнями тощо), що сприятиме оцінюванню їх рівня знань, умінь, мотивації до навчання, а також проектуванню, коригуванню навчального процесу для досягнення очікуваних результатів навчання учасниками професійного навчання;
оперативний зворотний зв’язок, спрямований на своєчасне виявлення проблемних питань щодо опанування програми підвищення кваліфікації учасниками професійного навчання та надання їм відповідної практичної допомоги;
зворотний зв’язок за результатами групової роботи, що передбачає не тільки оцінювання результатів роботи учасників професійного навчання викладачем (тренером), але й коментарі та рекомендації учасників професійного навчання до результатів роботи інших учасників навчального процесу тощо.

Центр самостійно визначає норми часу для планування й обліку навчальної роботи викладачів (тренерів), які забезпечують проведення дистанційного навчання.
Для підвищення ефективності навчального процесу та зворотного зв’язку під час дистанційної форми навчання забезпечуються такі вимоги:
кількість слухачів короткострокових семінарів інформаційного спрямування до 50 осіб.
кількість слухачів за професійними програмами, короткостроковими (не інформаційного характеру) не більше 20 осіб.

Споживачі освітніх послуг, які надаються дистанційно, в т.ч. он-лайн, повинні забезпечити слухачів можливістю безперебійної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання та можливості доступу до інформації та засобів навчально-методичного характеру у спеціалізованому середовищі дистанційного навчання через різні апаратні засоби (персональні комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони тощо). Слухач повинен мати персональний комп’ютер з доступом до Інтернету, мати мікрофон та відеокамеру.

6.8. Навчання за програмами он-лайн-семінарів

Он-лайн форма семінару організовується методистом навчального відділу. Методист за тиждень надсилає замовникам виклик на навчання певної категорії слухачів. Через тиждень, тобтоза тиждень до навчання, замовники надсилають в Центр списки державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів, які приймуть участь у навчанні і з яких формується група слухачів, де вказується наступна інформація про них:

 

За тиждень до початку навчання навчальний відділ складає розклад занять за формою 6.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ СПИСОК СЛУХАЧІВ

за програмою ____________________________

 «______________________»

задистанційною формою навчання в режимі он-лайн (за допомогою платформи Google мeet)

для ___________________ _____________________________

(категорія осіб)

                                                      ______________

дата проведенняПІБ (повністю)

Повна назва посади

Електронна пошта

Контактний телефон

За день до початку навчання методист у  календарі пошукової системи Google робить подію, де вказується дата, час (від і до), назва навчального заходу.
та додається електронна пошта слухачів
Надсилається запрошення слухачам на їх електронні адреси.
На електронну пошту слухачів надходить запрошення на семінар.

Отримавши запрошення, слухачі приєднуються до конференції на Google мeet в зазначений час.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA