Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Наукові дослідженняЯрмистий М.В. Професійна та соціальна компетенція державних службовців.

Ярмистий М.В.
Директор Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

 

Професійна та соціальна компетенція державних службовців.


     Відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик професійна компетенція державних службовців визначається сукупністю завдань, вмінь та знань необхідних працівникові для виконання відповідних посадових обов'язків. Тому професійну компетенцію можна розділити на п'ять основних рівнів:
     1. Фахова компетенція – знання, уміння, навички, досвід, які необхідні державним службовцям для виконання для виконання певних службових завдань;
     2. Ділова компетенція – певні якості державних службовців: організованість, ініціативність, ефективність, працьовитість, які сприяють реалізації службових завдань;
     3. Морально-психологічна компетенція – самооцінка, справедливість, об'єктивність, культура поведінка тощо, як необхідний фактор самоорганізації службовця;
     4. Соціальна компетенція – відстоювання інтересів людей і держави, як одна із головних умов ефективної діяльності державних службовців;
     5. Інтелектуальна компетенція – загальна ерудиція, уміння аналізувати явища в різних сферах суспільного життя, володіти методологією та навичками прийняття оптимального рішення.
     За результатами дослідження рівень професійної компетенції державних службовців місцевих органів влади (РДА, ОДА) за п'ятибальною шкалою складає 3.34 бали (з урахуванням поправки –0.46), що говорить про середній, але достатній рівень професійної компетенції адміністративного персоналу. Крім того, професійний рівень посадових осіб керівного складу дещо вищий (3.98), ніж рівень спеціалістів (3.85). Найбільш суттєва різниця (-0.21) в професійній компетенції керівників та спеціалістів є інтелектуальна компетенція, а морально-психологічна оцінюється майже в одинакові мірі.

 

Оцінка професійної компетенції керівників та спеціалістів місцевих органів влади (за п'ятибальною шкалою)

Рівні професійної компетенції

Керівники

Спеціалісти

Різниця в балах

Фахова

3.98

3.85

0.13

Ділова

3.93

3.79

0.14

Морально-психологіча

3.75

3.74

0.01

Соціальна

3.73

3.67

0.06

Інтелектуальна

3.95

3.74

0.21

 

     Очевидно, що рейтингова послідовність фахового, інтелектуального і ділового рівнів керівників та фахового, ділового, морально-психологічного рівнів спеціалістів закономірно визначається  різними завданнями і функціями службовців. Проблема скоріш за все в тому, що кадрова політика місцевих державних адміністрацій, як правило не враховує рівні професійної компетенції при доборі кадрів на ту чи іншу посаду. Як одним із наслідків даної проблеми є відносно низький рівень соціальної компетенції керівників та спеціалістів місцевих державних адміністрацій.
     Соціальна компетенція адміністративного персоналу місцевих державних адміністрацій більшістю державних службовців оцінюється як середня, але найменш характерна серед інших рівнів професійної компетенції. Основне питання полягає у здатності державних службовців вирішувати та реалізовувати суспільно важливі проблеми.

Примітка: 1 ряд – здатність виявляти проблеми
                   2 ряд – здатність вирішувати проблеми
                   3 ряд – здатність оцінювати суспільну користь праці
                   4 ряд – здатність підвищити суспільну користь праці. 


     Фактори, які безпосередньо можуть впливати на здатність адміністративного персоналу вирішувати і реалізовувати важливі суспільні проблеми людей, існують, як правило, не в службовій сфері, а в більш глибокій – моралі та світогляду самого службовця, в соціально-економічних процесах, які відбуваються в державі. Аналіз певних факторів засвідчує, що соціальне компетенція державних службовців майже не залежить від віку, національності чи стажу роботи на державній службі. В незначній мірі вона залежить від стосунків і соціально-психологічного клімату в колективі, розміру заробітку та урахування думки співробітника при прийнятті управлінського рішення. Так, задоволення рівнем стосунків в колективі державних службовців тільки в незначній мірі впливає на рівень реалізації та вирішення ними проблем.


Двомірний розподіл залежності вирішення суспільних проблем
від стосунків в колективі державних службовців (в%%)

 

Досить незначна міра реалізації проблем

Середня міра реалізації проблем

Досить велика міра реалізації проблем

Досить незначна міра задоволення стосунками (-)

15.5

8.4

3.1

Середня міра задоволення стосунками (0)

27.1

34.2

28.5

Досить велика міра задоволення стосунками (+)

57.4

57.4

68.4

 

     Таким чином, незалежно від того позитивні чи негативні стосунки складаються для конкретного службовця, внутрішній соціально-психологічний фактор впливає в середньому на 11% респондентів, які або знизують, або підвищують свою соціальну компетенцію. Більш суттєвим фактором, який впливає на рівень соціальної компетенції є посадовий статус. Керівники, в силу своїх функціональних завдань, мають більшу можливість вирішувати та реалізовувати суспільні проблеми.

 

Двомірний розподіл залежності вирішення суспільних проблем
від статусу державного службовця (в %%)

Міра реалізації проблем

Керівники

Спеціалісти

Досить незначна міра реалізації проблем

19.4

31.2

Середня міра реалізації проблем

47.8

50.4

Досить велика міра реалізації проблем

32.8

18.4

 

      На думку переважної більшості державних службовців (75%) неможливість реалізації і вирішення соціальних проблем є недостатнє фінансування, яке необхідне для виконання управлінського рішення. Тому приблизно 17% розпоряджень та доручень голів місцевих державних адміністрацій практично не виконуються.
     Очевидно, що рівень соціальної компетенції державних службовців обмежений як статусом, так і соціально-економічними труднощами, які неможливу здійснити навіть і при бажанні допомогти вирішити конкретну проблему для конкретної людини, установи чи організації. Разом з тим, соціальна компетенція це в значній, а може і в більшій мірі, проблема моралі, культури і етики державного службовця.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA