Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Наукові дослідженняЯрмистий М.В. Службові якості державних службовців ОДА та РДА.

Ярмистий М.В.
Директор Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

 

Службові якості державних службовців ОДА та РДА.


     Соціальна компетенція неможлива без певних якостей державного службовця, які визначають характер і стиль у вирішенні суспільних проблем. Переважна більшість (70%) вважають, що головною якістю в роботі державного службовця є коректність і порядність. Кожен другий службовець вказав на такі необхідні якості як відданість справі (56.5%), об'єктивність (51.7%), вміння аналізувати (50.9%).
     Порівняльна характеристика якостей державних службовців, отриманих в області та західноєвропейськими експертами, засвідчує про суттєву різницю наявних якостей службовців місцевих державних адміністрацій від європейських стандартів.


Найголовніші якості, якими повинен володіти держслужбовець

Найголовніші якості, якими повинен володіти держслужбовець

Дані західноєвропейських експертів

Дані по області

Коректність, порядність

1

1

Вміння аналізувати

2

4

Об'єктивність

3

3

Опірність до стресів

4

9

Готовність брати участь у визначенні урядової політики

5

8

Відданість справі

6

2

Комунікабельність

7

7

Політична та соціальна ерудиція

8

6

Творчий підхід

9

5

 

     Питання про співвідношення якостей службовців європейських країн та області в умовах проведення адміністративної реформи в Україні очевидно дискусійне. Звертає увагу інше: соціальна орієнтація (відстоювання інтересів людей) державних службовців знаходиться на досить низькому рейтинговому місці. Зокрема, тільки 23.4% опитаних вказали, що до найбільш характерних якостей керівників структурних підрозділів РДА відноситься - «врахування інтересів населення» (23.4%), причому, службовці від 40 до 60 років в меншій мірі (до21%) характеризують керівників підрозділів РДА як такі, що орієнтовані на вирішення інтересів населення, ніж службовці від 20 до 39 років (до 43%). Тому одна із проблем авторитету і ефективності роботи керівників державної служби безпосередньо пов'язана з їх соціальною направленістю, зі здатністю враховувати і вирішувати інтереси населення, що неможливо без таких якостей, які визначені європейськими експертами: порядність, вміння аналізувати, об'єктивність.
     Разом з тим, слід зазначити, що образ державного службовця в громадській думці населення області носить скоріше негативний характер. В той же час проведення реформ в Україні складають умови для формування нового типу державного службовця – високопрофесійного, компетентного, здатного діяти ініціативно. Очевидно, що для формування авторитету державних службовців та реальної оцінки їх діяльності населенням області необхідно як послідовне висвітлення ЗМІ специфіки роботи працівників органів виконавчої влади, так і зміна комунікативних методів і форм співпраці з людьми.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA