Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Наукові дослідженняЯрмистий М.В. Мотиваційні аспекти діяльності державних службовців.

Ярмистий М.В.
Директор Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій

 

Мотиваційні аспекти діяльності державних службовців.


     За результатами анкетування встановлено основні мотиви діяльності адміністративного персоналу місцевих державних адміністрацій. Так, 62.3% опитаних свою діяльність консолідують з бажанням принести користь суспільству і людям, 48.4% бажають реалізувати себе в системі державного управління, для 33.2% основним мотивом є перспектива професійного росту і службової кар'єри. 
     Частину працівників органів місцевої влади визначили для себе такі мотиви, як престиж статусу державного службовця – 27.4%, стабільність свого соціального положення – 25.9% та відчуття влади та поваги до себе зі сторони інших людей – 20.8%. Найменше що заохочує до діяльності в системі державної служби – це заробітна плата (12.3%) та ще 10% вказали, що вступили на державну службу тому, що не було іншого вибору.
З врахуванням віку та стажу державних службовців спостерігається певна тенденція щодо мотивації роботи на державній службі. Працівники ОДА і РДА, які мають стаж державної служби до 5-ти років, в більшій мірі ніж інші державні службовці керуються такими мотивами, як перспективи професійного росту та бажання зробити кар'єру; від 5 до 15 років – відчуття влади та поваги до себе зі сторони інших людей; від 15 і більше років – престиж статусу державного службовця та бажання реалізувати себе в системі державного управління.


Основні мотиви діяльності державних службовців в залежності від стажу роботи.

Стаж державної служби

Мотиви вступу на державну службу

  До5-х років

 - перспективи професійного росту та бажання зробити кар'єру

  Від 5 до 15 років

- відчуття влади та поваги до себе

  Від 15 і більше років

Престиж статусу державного службовця

Бажання реалізувати себе в системі державного управління

 

     За результатами опитування встановлено, що мотив: "бажання принести користь суспільству і людям" найбільш важливий для службовців віком 50-59 років (73.9%) і менш важливий для 19-29 (50.5%) років.

Примітка: По горизонталі - вік: 1 - 20-29 р. 2 - 30-39 р. 3 - 40-49 р. 4 - 50-59 р.
По вертикалі -  мотиви на графіку вказані зверху вниз:
Ряд 1 – самореалізація
Ряд 2 – професійний ріст
Ряд 3 – відчуття влади та поваги
Ряд 4 –  престиж статусу дс
Ряд 5 - стабільність положення
Ряд 6 - бажання принести користь суспільству
Ряд 7 - не було іншого вибору

 

     Така ж тенденція зберігається і при вивчені мотиву: бажання реалізувати себе в системі державного управління (державні службовці 19-29 років 43% та 60% вік 50-59 років). І навпаки, коли мова йде про перспективи професійного росту та бажання зробити кар'єру, то цим мотивом керуються 43% державних службовців віком 19-29 років та 30% - віком 50-59 років.
     Решта мотивів: відчуття влади та поваги до себе зі сторони інших людей, престиж статусу державного службовця, забезпечення власного добробуту, стабільність свого положення відіграють незначну роль в професійній діяльності державних службовців і майже в рівній мірі характерна для всіх державних службовців незалежно від віку і стажу державної служби. Крім того, 10% державних службовців вказали про свій випадковий прихід на державну службу, як результат неможливості влаштуватися на бажану роботу.
     Очевидно, що в сучасних умовах розвитку державної служби проходить психологічна переорієнтація службовців де соціальна компетенція, як основна умова їх діяльності з визначальним мотивом - "бажання принести користь суспільству і людям", узгоджується з мотивами власної реалізації в системі державної служби та з прагматичним підходом зробити кар'єру.
     Не дивлячись на деякі прагматичні тенденції в мотиваційній системі більшості молодих службовців (майже кожен другий), сьогодні поки що зберігається баланс між соціальним призначенням адміністративного персоналу та особистими їх бажаннями щодо своєї професійної діяльності. Разом з тим, якщо ці тенденції будуть поширюватися, то на фоні і так недостатньо високої соціальної орієнтації державних службовців зі соціальною компетенцією ніхто не буде рахуватися. Як наслідок цього, авторитет представників місцевих органів влади знизиться до мінімуму.

  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA