Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

 

 

Збірник висвітлює теоретичні та науково-практичні підходи, погляди та ре­зультати наукових досліджень проблем державного управління, місцевого само­врядування, державної служби, політології і права, європейської інтеграції, пере­підготовки та підвищення кваліфікації, розвитку інформаційного простору в дер­жавному управлінні.

Матеріали вміщені в збірнику, розраховані на працівників сфери держав­ної служби, служби в органах місцевого самоврядування, керівників державних установ, громадських організацій, наукових і педагогічних кадрів, усіх, хто ви­вчає або досліджує наукові та прикладні проблеми державної регіональної полі­тики, місцевого самоврядування, державної служби та державного управління.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA