Головна сторінка
Доступ до публічної інформації

Порядок

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

 

     Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (далі Центр) (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом Центру. Запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно із зразками, що додаються.

     Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Надання публічної інформації Центром здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

     Згідно із законом публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

     Якщо запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:

1)      ім’я  та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2)      опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3)      підпис і дату.

Запити, оформленні неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси, телефону або інших вимог, встановлених ст..19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

         Центр надає відповідь на запит не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання.

         У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Центр може продовжити строк запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли Центр відповідно до компетенції, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», він відмовляє у задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

         Якщо Центру відомо хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

 Начальник загального відділу Центру                                              О. Незборецька

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Центр

 

Форма для подання інформаційного запиту

від фізичних осіб в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримування публічної інформації

Розпорядник інформації Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Кому

 

П.І.Б.запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про…..

(загальний опис інформації)

 

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

 

В усній формі

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _______________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Центр

 

Форма для подання інформаційного запиту

від юридичних осіб в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримування публічної інформації

Розпорядник інформації Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Кому

 

П.І.Б.запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про…..

(загальний опис інформації)

 

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

 

В усній формі

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _______________________________________________________

____________________________________________________________________

Додаток 1

до Порядку

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Центр

 

Форма для подання інформаційного запиту

від об’єднань громадян в письмовому вигляді

 

ЗАПИТ

на отримування публічної інформації

Розпорядник інформації Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

Кому

 

П.І.Б.запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про…..

(загальний опис інформації)

 

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

 

В усній формі

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _______________________________________________________

____________________________________________________________________

  Copyright © 2008-2022,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA