Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників круглого столу «Питання відкритості органів
виконавчої влади та проведення конкурсу “Приязна адміністрація”»
від  5 лютого 2013 р.

5 лютого 2013 р. Управління державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій та Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації провели круглий стіл «Питання відкритості органів виконавчої влади та проведення конкурсу “Приязна адміністрація”».
У роботі круглого столу взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, лідери громадських організацій, науковці та журналісти області.
На засіданні круглого столу були розглянуті наступні питання:
• нормативно-правове забезпечення участі громадськості у процесі формування та реалізації державної і регіональної політики;
• забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації;
• запровадження оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади за напрямом «робота з громадськістю»;
• створення системи підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з питань діяльності за напрямом  «робота з громадськістю»;
• реалізація нової концепції конкурсу «Приязна адміністрація» як механізму посилення адміністративної спроможності органів виконавчої влади щодо взаємодії з громадськістю.

За результатами обговорення учасники круглого столу пропонують наступне:

І. Нормативно-правове забезпечення взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства.
1.  Ініціювати внесення змін до нормативно-правової бази України в частині прозорості діяльності місцевих органів влади та доступу громадян до інформації. В цих нормативно-правових актах повинні бути передбачені наступні положення і принципи:
• більш повне та деталізоване закріплення в нормативно-правових актах механізмів зв’язків органів місцевого самоврядування з громадськістю.
• внесення чітких механізмів реагування органів влади на пропозиції та рішення громадських рад, консультаційних рад та комісій громадськості.

ІІ. Комунікативні заходи органів влади
1. Практикувати участь державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в теле- та радіопередачах, в т. ч. у прямому ефірі. Ініціювати створення телевізійних- та радіо проектів з питань діяльності органів влади.
2. Підтримати практику організації органами влади гарячих телефонних ліній та «телефонів довіри».
3. Підтримати ініціативу створення інформаційних стендів в місцевих органах влади та їх постійного наповнення.
4. Органам місцевої влади забезпечити публічне обговорення дискусії з найбільш актуальних проблем регіону та громади:
- стратегія розвитку регіону (громади);
- планування соціально-економічного розвитку;
- обговорення регіональних політик в різних сферах соціально-економічного життя; 
- формування місцевого бюджету.

ІІІ. Взаємодія з інститутами громадянського суспільства

1. Органам місцевої влади передбачити в своїх нормативно-правових актах участь у консультативних (дорадчих) радах громадських організацій та їх коаліцій (інших представників інститутів громадянського суспільства підвідомчої території) у процесі підготовки і прийняття рішень, а також у контролі за їх реалізацією.
2. Розширити практику включення представників громадськості у роботу депутатських комісій та спеціалізованих консультативних (дорадчих) рад.
3. З метою підвищення рівня взаємодії органів влади та різних інститутів громадянського суспільства у транскордонній співпраці між прикордонними адміністративно-територіальними одиницями України, Республіки Молдова та Румунії, які входять до складу Єврорегіону «Верхній Прут» включити до складу усіх Робочих Комісій Єврорегіону представників громадських організацій (на підставі рекомендацій зборів представників громадських організацій або рішень коаліцій неурядових організацій) та депутатів обласної ради (за рекомендацією ради).
4. Органам місцевої влади безперервно забезпечувати вдосконалення механізмів надання адміністративних послуг населенню. Зокрема, впровадження електронної системи реєстрації документів та надання дозвільної документації для фізичних та юридичних осіб, а також впровадження відкритих електронних черг.
5. Вдосконалити роботу, щодо доступу до публічної інформації. Забезпечити постійне оновлення інформаційного контенту сайтів місцевих адміністрацій:
- оприлюднення усіх прийнятих рішень (розпоряджень);
- систематизація номенклатури публічної інформації на рівні місцевого органу влади;
- вдосконалення системи пошуку документів за запитом на сайтах відповідних органів влади.
6. Забезпечити можливість участі громадян у засіданнях сесій місцевих рад.

ІV. Проектна діяльність

1. Місцевим органам виконавчої влади, представницьким органам та органам місцевого самоврядування передбачити виділення в загальнодержавному, регіональних та місцевих бюджетах коштів на грантове забезпечен¬ня пріоритетних національних та регіональних програм діяльності неурядових орга¬нізацій, проведення відповідних прозорих конкурсів серед громадських організацій на отримання таких грантів.
2. Органами влади передбачити співфінансування проектів громадських організацій за фінансової підтримки програм ЄС, ООН, вітчизняних та міжнародних фондів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку регіону, громади.
3. Регіональним органам влади проводити конкурси проектів інститутів громадянського суспільства, спрямованих на розвиток та вирішення нагальних соціально-економічних проблем регіону і громад, забезпечивши прозорість процедур відбору та затвердження, а також реалізації проектів.
4. Розширити практику взаємодії територіальних громад та місцевих органів влади у напрямку розробки і фінансування спільних проектів, реалізації узгоджених соціальних ініціатив, проведення міжтериторіальних суспільно важливих заходів (конкурси, огляди, фестивалі, змагання і т. і.).

V. Науковий супровід 
1. Регіональним виконавчим та представницьким органам влади, а також органам місцевого самоврядування виступати замовниками науково-практичних досліджень із вивчення розвитку інститутів громадянського суспільства та їх взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
2. Регіональним органам влади, вищим навчальним закладам, дослідницьким центрам та громадським організаціям вивчити можливість спільного проведення досліджень з питань соціальних потреб та ініціатив громад, а також прозорості влади. 

VІ. Інформаційна та просвітницька робота

1. Регіональним органам влади вжити заходів щодо розвитку мережі громадянської (неформальної) освіти в регіонах. Вивчити можливість запровадження як обов’язковий навчальний предмет (або як факультатив) для випускних класів середніх шкіл курсу «Основи суспільно-політичних знань» із вклю¬ченням до нього теми «Громадянське суспільство і демократичні процеси».
2. Регіональним органам влади, громадським організаціям області ввести в практику проведення виїзних міжнародних семінарів за участі посадових осіб та депутатів органів місцевого самоврядування з метою взаємного обміну досвідом щодо механізмів їх взаємодії.
3. Громадським організаціям при розробці проектів приділити увагу тематиці щодо роз’яснення громадянам про сутність і діяльність органів влади та можливостей і способів їх безпосередньої участі у процесах прийняття управлінських рішень.

VІІ. Підвищення кваліфікації посадових осіб органів влади

1. Навчальним закладам, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб органів влади, ввести у навчальні програми наступні теми:
• огляд нормативно-правової бази розпорядчої діяльності органів місцевого самоврядування в європейських країнах;
• стан прозорості розпорядчої діяльності органів місцевого самоврядування в країнах ЄС та можливість впровадження форм, методів та засобів забезпечення прозорості в Україні;
• практика і основні напрямки розвитку розпорядчої діяльності в європейських країнах;
• інформаційна діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення прав громадян і громадських організацій на отримання інформації;
• громадянське суспільство і взаємодія органів влади з неурядовими організаціями та засобами масової інформації;
• фінансовий, організаційний мене¬джмент та правове забезпечення взаємодії громадських організацій та органів влади на загальнодержавному та регіональному рівнях;
• проектний менеджмент;
• психологія та етика ділового спілкування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників круглого столу «Громадський моніторинг
та громадська експертиза як спосіб ефективної взаємодії
громадськості та влади на місцевому рівні»
від 18 квітня 2013 р.

18 квітня 2013 р. року Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій  спільно з Чернівецьким обласним громадським об’єднанням «Буковинський центр виборчих технологій» провели круглий стіл «Громадський моніторинг та громадська експертиза як спосіб ефективної взаємодії громадськості та влади на місцевому рівні».
У роботі круглого столу взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, лідери громадських організацій, науковці та журналісти області.
В ході дискусії учасники круглого столу обговорили наступні питання:
• Громадська експертиза як спосіб прийняття якісних рішень органами державної влади та місцевого самоврядування.
• Громадський моніторинг та консультації з громадськістю як фактор прозорості органів влади.
Учасники круглого столу констатували, що залучення громадськості до процесів розробки та прийняття рішень, які стосуються життя громади, є одним із фундаментальних принципів демократії та розвитку громадянського суспільства. Проблема налагодження взаємовідносин держави з громадянами набуває дедалі більшої актуальності в порядку денному державної політики в Україні. Модель взаємодії державних інституцій та інститутів громадянського суспільства має забезпечувати задоволення прав та інтересів різних соціальних груп і реалізацію ефективної державної політики, враховуючи потребу збалансування інтересів національного, групового й індивідуального рівня. При цьому потенціал результативної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами влади може зростати завдяки створенню інституційних і процедурних можливостей для їх повноцінної діяльності.
За результатами обговорення учасники круглого столу пропонують наступне:
• Включити до регламентів органів виконавчої влади процедуру залучення громадських рад до ухвалення розпорядчих документів, а також порядок щодо організації консультацій із громадськістю;
• Практикувати повноцінне висвітлення результатів взаємодії з інститутами громадянського суспільства на веб-сайтах місцевих органів влади;
• Посилити відповідальність працівників органів влади за перешкоджання доступу інститутів громадянського суспільства до публічної інформації, за забезпечення своєчасного й повного оприлюднення інформації;
• Забезпечити періодичне підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів влади та лідерів інститутів громадянського суспільства щодо використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;
• Залучати місцеві засоби масової інформації до популяризації механізмів участі громадян у прийнятті управлінських рішень щодо важливих соціально-економічних проблем громади та регіону;
• Вимагати від посадових осіб дотримання вимог законодавства щодо врахування конструктивних пропозицій громадськості за результатами консультацій або надання обґрунтувань неврахування таких пропозицій;
• Громадським радам використовувати інструмент громадської експертизи при вирішенні стратегічно важливих проблем громади та регіону.

ПРОПОЗИЦІЇ
учасників круглого столу
«Молодь та управління : представництво
молодих людей в органах влади»
від  20 листопада 2013 року

Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій спільно з управлінням державної служби Головдержслужби України в Чернівецький області, Кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецькою міською молодіжною громадською організацією «Крок» був організований круглий стіл «Молодь та управління: представництво молодих людей в органах влади».
В результаті обговорення учасники круглого столу відзначили, що трансформація сучасного українського політикуму, а відтак – модернізація управлінської системи від національного до регіонального рівнів набуває особливої актуальності. Перманентною ознакою цього процесу має стати якомога активніше залучення компетентної та ініціативної молоді до прийняття управлінських рішень, інтеграції пульсуючої живої думки у діяльність органів держаної влади та місцевого самоврядування.
Сьогодні в українському суспільстві відбувається процес зміни управлінських поколінь. Унаслідок біологічного віку та соціальних причин вирішувати нагальні проблеми державного розвитку належить передусім молоді. Залучення до системи управління молодих, професійно та морально підготовлених кадрів може стати одним із важливих чинників підвищення ефективності державного механізму.
Проте, єдиних стандартів виявлення управлінської здатності молоді не розроблено. Існуюча система залучення молоді до державного управління зорієнтована на обмежені кола молоді, яка вже довела свою перспективність для держави. Переважна частина молодих людей потрапляє до лав державного управління поза встановлених методів відбору. Недостатня задіяність молоді у реальних процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку нових методів виявлення та виміру управлінської здатності молоді.
За результатами обговорення учасниками круглого столу пропонується наступне:

1. З метою консолідації зусиль, спрямованих на залучення перспективної молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування запровадити партнерство органів влади з вищими навчальними закладами, спрямованого на створення умов для творчої праці й успішного навчання, підтримки молоді і організації проходження виробничої та переддипломної практики кращими студентами ІІІ–V курсів вищих навчальних закладів області у структурних підрозділах Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, Чернівецької міської ради із захистом дипломних робіт та проектів за тематикою, що належить до сфери діяльності відповідних органів влади. Кадровим службам спільно з вищими навчальними закладами / науковими установами вивчати мотиваційні аспекти вступу молоді на державну службу, проходження державної служби та припинення державної служби.
2. Враховуючи те, що можливим індикатором прояву управлінських можливостей молоді у сучасних умовах є підготовка та реалізація соціальних проектів, що забезпечує ефективне виконання конкретного виду цільової діяльності (громадської, наукової, культурологічної, спортивної тощо) за допомогою управлінських технологій, рекомендувати органам влади удосконалити механізм кадрового забезпечення, включенням до критеріїв відбору кандидатів на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування досвіду реалізації проектів. Проекти надають можливість апробації ідей, концентрації індивідуальних та колективних зусиль, варіативності та пошуку оптимальних рішень. Це повинно сприяти якісному оновленню персоналу, що унеможливить виникнення багатьох кризових ситуацій у сфері державного управління.
3. Рекомендувати органам влади залучати до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування лідерів неурядових організацій, які вже проявили свою активність, лідерські та організаційні якості.  Конкурсним комісіям рекомендувати включення до критеріїв відбору кандидатів на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування досвіду громадської діяльності, у т. ч. волонтерство.
4. З метою забезпечення прозорості процесу відбору та кар’єрного зростання молодих посадовців рекомендувати органам влади включати до складу відповідних конкурсних комісій представників неурядових організацій та засобів масової інформації; періодично обговорювати відповідні проблеми спільно з громадськими радами (широкими верствами громадськості).
5. З метою підтримки державної молодіжної політики в різних галузях управлінської діяльності рекомендувати включення до критеріїв оцінки ефективності діяльності відповідного органу влади (структурно підрозділу, керівника) механізм оцінки роботи з молоддю. Доцільно було б запропонувати відзнаку кращий керівник-наставник, який працює з молоддю а також використовувати квотний принцип для молодих посадовців.
6. З метою формування резерву для  майбутнього залучення на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування активізувати профорієнтаційну роботу та здійснення управлінської підготовки в навчальних закладах різного рівня; активно залучати молодь до реалізації регіональних програм / проектів  (у сфері охорони навколишнього середовища, вирішення соціальних проблем, освіти, науки
7. З метою запобігання та профілактики негативних тенденцій в етнополітичній царині рекомендувати залучення національно-культурних товариств до консолідуючих зусиль влади, створивши дорадчо-консультативний орган з представників органів влади, лідерів національно-культурних товариств та науковців-етнополітологів, у т. ч. з представників молодіжних національно-культурних товариств .
8. Враховуючи специфіку регулювання етносоціальних процесів, міжетнічних відносин та необхідність забезпечення довіри поліетнічного суспільства до представників влади, а відтак і до держави в цілому, рекомендувати вжити заходи для забезпечення достатнього рівня етнічного представництва в органах влади. Наявність на державній службі фахівців, які здатні розуміти сутнісні потреби етнічних спільнот, національні традиції того чи іншого регіону, у поєднанні зі створенням курсів з вивчення мов етнонаціональних меншин для посадовців органів влади (в першу чергу – молодих) виконуватиме певну захисну роль, сприятиме легітимації державної влади і об’єктивації державного управління.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA