Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Результати моніторингу якості освіти

Інформація
щодо результатів анкетування державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації в режимі онлайн навчання  за 2020 рік


В період з 14 квітня по 04 грудня 2020 року Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій було проверено анкетування щодо рівня задоволення навчальним процесом та організацією підвищення кваліфікації. В анонімному опитуванні взяло участь 2052 державних службовця та посадовця органів місцевого самоврядування, які проходили навчання в режимі онлайн. Слухачам було запропоновано дати відповіді на запитання та оцінити їх за п’ятибальною шкалою: де 5 – найвищий бал, а 1 – найнижчий бал. Були передбачені і відкриті питання без формалізованих варіантів відповідей.
Узагальнені результати опитування свідчать, що переважна більшість слухачів (82,7%) оцінили актуальність отриманих під час навчання інформації та знань на 5 балів, 15% – на 4 бали і лише 1,8% на 3 і нижче бали (графік 1).
Значна частина опитаних службовців (97.5%) вказали, що після освоєння навчальних програм рівень їхньої обізнаності за темами підвищення кваліфікації значно зріс (оцінка від 4 до 5 балів); 2.4% оцінили рівень своєї обізнаності нижче трьох балів (графік 2).


Графік 2
Оцінка рівня обізнаності щодо тем підвищення кваліфікації, зазначених слухачами після проходження навчанняОбнадійливим є і той факт, що після підвищення кваліфікації службовці будуть застосовувати отримані знання в своїй практичній діяльності під час виконання функціональних обов’язків. Так, 71,1% всіх опитаних слухачів оцінили рівень практичного використання отриманих знань на 5 балів, 25,1% – на 4 бали, 3,3 % – на 3 бали, 0,3% – на  2 бали, ще 0,2% – на 1 бал (графік 3).


Графік 3
Оцінка можливості практичного використання отриманих знаньЗ метою вивчення навчальних потреб слухачам Центру було запропоновано питання щодо тем, за якими вони хотіли би пройти підвищення кваліфікації наступного разу. Відповіді службовців були  об’єднані за основними тематичними напрямами та було здійснено рейтингування найнеобхідніших, на думку респондентів, тем. Так, державні службовці місцевих державних адміністрацій визначили для себе наступні теми (Графік 4).


Графік 4
Рейтинг тематичних напрямів підвищення кваліфікаціїВивчені навчальні потреби державних службовців щодо необхідних їм тем  підвищення кваліфікації визначили наступні тематичні пріоритети відповідно до професійних компетентностей:
1. Управління організацією роботи та персоналом – 25%
2. Професійні знання – 22%
3. Знання законодавства – 9%
4. Прийняття ефективних рішень – 4%
5. Комунікація та взаємодія – 4%
6. Впровадження змін, сприйняття змін – 3%
7. Лідерство – 3%
8. Технічні вміння – 3%
9. Інше (укр.. мова, англ..мова, гендерна політика, психологія та ін..) – 26%
Державні службовці територіальних управлінь центральних органів державної виконавчої влади, відповідно до результатів анкетування, обрали для себе наступні пріоритети підвищення рівня кваліфікації за професійними компетенціями:
1. Управління організацією роботи та персоналом – 22%
2. Знання законодавства – 19%
3. Комунікація та взаємодія –16%
4. Професійні знання – 9%
5. Лідерство – 6%
6. Прийняття ефективних рішень – 3%
7. Командна робота – 3%
8. Впровадження змін, сприйняття змін – 3%
9. Технічні вміння – 3%
10. Окремі теми (адмінпослуги, публічні закупівлі, проектний менеджмент та ін..) 16%
Посадові особи органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які пройшли підвищення кваліфікації, зазначають, що хотіли б наступного разу пройти навчання за наступними темами:
1. Децентралізація органів місцевого самоврядування.
2. Організація роботи РДА в нових об'єднаних районах, реформування органів місцевого самоврядування. Грамотна побудова роботи за умови повторного введення жорстких карантинних обмежень. Організація публічних заходів (семінарів, нарад, круглих столів тощо).
3. Кадрова робота в органах виконавчої влади. Ведення кадрової документації. Алгоритм припинення безстрокового трудового договору з керівниками ЗЗСО, а саме: які підписали контракт на військову службу і відмовляються від припинення безстрокових трудових  договорів;  які дії вчиняти щодо осіб які виконують обов’язки керівника ЗЗСО).
4. Діловодство. Вимоги (синтаксичні, граматичні) щодо оформлення службових документів.
5. Застосування сучасних комп'ютерних технологій в органах публічної влади. Комп’ютерна грамотність. Навчання з питань користувача ІТ технологій. Робота в Exel. Інформаційне забезпечення. Технології подачі інформації про роботу ОМС. Як громаді створювати сучасний контент для сайту і соцмереж. Правильність подання інформації. Інформаційний простір у міжнародному вимірі. Соцмережі як новітня платформа поширення дезінформації та методика грамотної протидії на ній. Вплив дезінформації на психологічне здоров’я суспільства. Роль держави у медіасвіті, нові шляхи старої системи, фейки й недофейки у суспільстві. Захист інформації.
6. Організація роботи із зверненнями громадян.
7. Державні закупівлі. ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" та ЗУ "Про публічні закупівлі" .
8. Лідерство в органах місцевого самоврядування. Роль керівника в організації. Психологічні та етичні засади діяльності лідера. Формування лідерських якостей у посадовців місцевих органів влади.
9. Євроінтеграція.  Взаємовідносини України з ЄС .
10. Ділова українська мова.
11. Стресменеджмент та подолання стресових ситуацій при виконанні функціональних обов'язків. Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності. Ефективна комунікація та запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Профілактика професійного вигорання посадовця. Стресостійкість, вихід зі стресового стану (ситуативні завдання). Ефективне вирішення конфліктних ситуацій у колективі.
12. Етикет спілкування з особами з інвалідністю.
13. Ефективне управління персоналом.  Удосконалення навиків роботи з управління персоналом. Мотивація і робота в команді. Командна робота на публічній службі. Методи ефективної організації командної роботи для досягнення найкращого результату.
14. Комунікація та взаємодія. Тренінг по комунікативним навичкам та зв'язку з громадськістю. Нормативно-правові засади комунікативної взаємодії та рівні громади. Психологічні засади публічної комунікації.
15. Надання електронних послуг. Електронна ідентифікація особи та електронні послуги. Єдиний підхід держави до цифровізації в державних органах.
16. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю.
17. Місцеве самоврядування, повноваження ОМС в сфері освіти.
18. Трудове законодавство в системі освіти.
19. Ведення, облік та зберігання документів фінансового відділу в ОМС.
20. Ринок землі. Договори оренди. Договори оренди та суборенди. Постійне користування. Можливість викупу таких земель. Позиція касаційного суду щодо переоформлення земельних ділянок. Чи є механізми? Приватизація? Поновлення договорів оренди. Землі реформованого КСП. Земельний кадастр. Порядок зміни меж населених пунктів. Встановлення меж ОТГ в зв'язку з децентралізацією.
21. Соціальний захист населення. Соціальна громада в ОТГ патронатні сім"ї. Соціальні послуги, соціальні виплати. Надання та оформлення різних видів соціальних допомог, пільг, субсидій в ОТГ.

Окремим розділом моніторингу було питання оцінки професійних якостей викладачів, які проводили заняття в режимі онлайн. Загалом можна зазначити, що слухачі на досить високому рівні оцінили професійність викладацького складу Центру. Зокрема, оцінювання проводилось за такими критеріями як:
• Рівень володіння навчальним матеріалом.
• Наскільки навчальний матеріал був логічно і доступно поданий.
• Наскільки відповідає поданий викладачем матеріал темі заняття.
• Наскільки викладач тактовно, коректно та поважно ставився до слухачів .
• Використання викладачем сучасних та цікавих методів викладання.
За результатами анкетування 96% опитаних службовців оцінили професійні якості викладачів на «відмінно». Серед викладачів, які найбільш активно працювали в режимі онлайн були: Круглашов А.М. – завідувач кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича, професор; Ротар Н.Ю. – професор кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Чичун В.А. – заступник декана факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства КНТЕУ, доцент; Факас І.Б. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету "Одеська юридична академія"; Гуцуляк І.Г. – доцент кафедри історії та культури української мови філологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Нечаєва-Юрійчук Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Головіна-Костильова А.В. – практичний психолог.  Всього за період підвищення кваліфікації службовців в режимі онлайн було залучено більше 50 викладачів вищих навчальних закладів, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади.
 Аналіз відповідей щодо оцінки роботи працівників Центру з організації навчального процесу засвідчує, що 91,4 % опитаних оцінили її на 5 балів, 7,8% – на 4 бали, 0,6% – на 3 бали (графік 5).


Графік 5
Оцінка роботи Центру щодо організації навчального процесу
 в режимі онлайнЗапровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дистанційно в режимі онлайн неоднозначно сприймається слухачами. Вказуються як негативні, так і позитивні сторони за цією формою навчального процесу. Основні проблеми з якими стикалися слухачі – це не належному рівні Інтернет зв’язок та відсутність зворотнього зв’язку з викладачем (графік 6).


Графік 6
Проблеми під час онлайн навчанняРазом з тим, 52,4% службовців підтримують думку, що підвищення кваліфікації в режимі онлайн доцільно поєднувати з різними формами навчання і в першу чергу з очним; 26,9% опитаних вважають онлайн навчання є найкращим варіантом; 18,9 % підтримують онлайн навчання тільки в умовах карантину (діаграма 1).


Діаграма 1
Оцінка підвищення кваліфікації в режимі он-лайн навчання

Слухачі мали можливість висловити свої пропозиції щодо покращення якості викладання в Центрі. Серед основних пропозицій можна виділити наступні:
 використання викладачем презентаційних матеріалів під час заняття;
 надсилання презентаційних матеріалів перед або після навчання;
 організувати можливість перегляду відеозапису лекції;
 використовувати тренінгові підходи та інтерактивні елементи під час навчального процесу;
 запровадити тестові завдання для слухачів як підбиття підсумків прослуханого;
 зменшити кількість слухачів в групах для можливості комунікації та зворотнього зв’язку;
 запровадити тривалі багатомісячних курсів з регулярними лекціями на актуальні теми в режимі онлайн (з англійської мови, менеджменту тощо);
 регулярно висвітлювати питання державного управління;
 організовувати експрес курси щодо новітніх змін в законодавстві.


  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA