Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Наукові дослідженняТетяна ЛУКАЩУК Дещо про Всеукраїнський конкурс

Тетяна ЛУКАЩУК,
 головний спеціаліст Міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань
державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській
та Тернопільській областях

Дещо про Всеукраїнський конкурс
 «Приязна адміністрація»

Всеукраїнський конкурс «Приязна адміністрація», який відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 933, проводився щорічно до 2013 року, мав на меті поширення кращого досвіду роботи органів  виконавчої влади з громадськістю. Це була одна з ініціатив Головного управління державної служби України, підтримана Урядом, і стала результатом плідного практичного співробітництва з європейськими колегами, зокрема Республікою Польща, де подібний конкурс проводився з 2000 року.
У рамках Конкурсу були відзначені позитивні приклади організації роботи органів влади, які здобули прихильність наших співгромадян наданням якісних і своєчасних  послуг.
На регіональному рівні територіальним Організаційним комітетом з проведення Конкурсу, затвердженим наказом Головдержслужби України від 31 січня 2011 року № 27, було здійснено аналіз відомостей, наведених в анкетах учасників Конкурсу, та результатів оцінювання споживачами послуг діяльності органів виконавчої влади, обговорено попередні рейтинги учасників та визначено претендентів на перемогу. Це - 4 районні державні адміністрації (Сторожинецька, Кіцманська, Заставнівська та Путильська) та 4 територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади (Державна податкова адміністрація в Чернівецькій області, Чернівецький обласний центр зайнятості, Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження та Чернівецька обласна митниця).
Експертною групою було здійснено перевірку поданих відомостей. Перевірці підлягали фактична наявність заявленої у анкетах учасників інформації, наявність чіткого розподілу функцій між різними структурними підрозділами, відомча документація тощо. Проведено співбесіди з керівниками та працівниками органів виконавчої влади області, які були визнані претендентами на перемогу. В ході аудиту також надавалися рекомендації керівництву органів влади щодо поліпшення діяльності у частині надання адміністративних послуг.
 На підсумковому засіданні територіального Оргкомітету від 5 квітня 2011 року за результатами проведених експертною групою перевірок відомостей було прийнято рішення рекомендувати Організаційному комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу „Приязна адміністрація” визнати переможцями Конкурсу: у номінації „Територіальні органи центральних органів виконавчої влади” – Чернівецький обласний центр зайнятості та у номінації „Районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні адміністрації” – Сторожинецьку районну державну адміністрацію.
     Слід зазначити, що проведення Конкурсу дало позитивні зміни в діяльності органів виконавчої влади області. У них проведено низку заходів щодо вдосконалення рівня роботи, методів взаємодії з громадськістю: постійно оновлюються інформаційні стенди, встановлені скриньки для заповнення анкет щодо вивчення очікувань споживачів, створені веб-сайти органів, покращуються умови перебування громадян в органах виконавчої влади тощо.
Виявлення і поширення таких практик, стимулювання державних органів поліпшувати свою роботу навіть в умовах недостатнього фінансування, існуючих прогалин законодавства та інших негараздів лягло в основу започаткування проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація».
Переможці конкурсу визначалися не з точки зору звичного для всіх виконання контрольних доручень, а через призму оцінки їх роботи очима громадян, заради яких і функціонують державні інституції. Саме думка простих українців, висловлена в анкетах споживачів послуг, стала головним важелем для перемоги у конкурсі, а громадські організації долучилися до роботи організаційних комітетів та експертних груп, аби унеможливити зловживання та гарантувати прозорість процедури визначення переможців.
Реформування вітчизняної інституційної системи та забезпечення її прозорості і відкритості актуалізували питання посилення спроможності центральних та місцевих органів виконавчої влади до втілення нових стандартів, принципів та методів діяльності на принципово нових засадах соціального партнерства.
Пізніше, у зв’язку із прийняттям низки нових законів, виникла нагальна необхідність зміни концепції конкурсу.
Такою підставою стала реалізація положень: законів України «Про інформацію», «Про соціальний діалог в Україні», «Про доступ до публічної інформації», а також Програми реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента України від 24.03.2012 № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», постанов Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.02.2011 «Взаємодія держави та інституцій громадянського суспільства», інших законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
У цьому контексті й постала необхідність зміни концепції всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація», який вичерпав свої можливості як змагальний елемент і потребував подальшого розвитку як комплексна система, спрямована на впровадження інституційних реформ в Україні, що базуються на принципах прозорості та відкритості державного управління, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.
Така ініціатива сприятиме реалізації державної політики розвитку громадянського суспільства, ставши додатковим інструментом ведення органами виконавчої влади діалогу з інститутами громадянського суспільства, ефективного моніторингу та публічної оцінки роботи державних органів.
Удосконалення концепції конкурсу було покликане сприяти проведенню адміністративної реформи у частині реформування державно-управлінських відносин та побудови відповідальної та прозорої системи державної служби.
Метою конкурсу «Приязна адміністрація» у новій редакції мав би стати комплексний пошук та поширення ефективних методів та форм роботи органів виконавчої влади у частині налагодження ефективних взаємовідносин з громадськістю, забезпечення прозорості та відкритості державної служби.
Важливо запровадити проведення низки заходів з обміну кращими практиками та досвідом з різним форматом та тематичною спрямованістю.
Не останню роль має відігравати фінансування конкурсу «Приязна адміністрація» за рахунок коштів Державного бюджету України в рамках бюджетних програм Нацдержслужби, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі міжнародної технічної допомоги.
Реалізація визначених у концепції завдань сприятиме посиленню інституційної спроможності органів виконавчої влади щодо налагодження ефективної взаємодії з громадськістю.
Широке залучення громадськості до впровадження програми лише покращить поінформованість громадян та підвищить імідж державної служби, стане підтримкою у забезпеченні захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з державою.

  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA