Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Наукові дослідженняСвітлана ОЛЕКСІЙЧУК Соціальна робота з молоддю м. Чернівців

Світлана ОЛЕКСІЙЧУК,
 головний спеціаліст відділу у справах сім’ї
 та молоді Чернівецької міської ради

Соціальна робота з молоддю м. Чернівців

Одним із головних завдань національного відродження країни є виховання молодого покоління, національної інтелігенції як творчого начала, про це писав ще Михайло Грушевський. Вчений наголошував, що молодь – це майбутнє нації, і саме їй належить вирішальна роль у справі духовного оновлення, принесення в українське життя принциповості та ідейності. Час пройшов, а ці слова вже стали аксіомою. Завжди молодь була індикатором добробуту країни. Основне завдання суспільства – виховання молоді, забезпечення належного розвитку, освіти, охорони здоров’я. Проте, враховуючи складну політичну та економічну ситуацію в країні, на більшості згаданих питань увага не акцентується.
Молодь повинна бути рушієм суспільних трансформацій, але постає питання: в який бік рухатись? Стара система освіти нездатна подолати екзистенціальний вакуум, викликаний сучасною цивілізаційною кризою. В Україні впевнено імплікують «наздоганяючу» економіку і «наздоганяючу» освіту. Прикрість у тому, що у процесі гонки за новими підходами, тенденціями, парадигмами наше суспільство не працює над виробленням своїх власних моделей освітнього розвитку, який полягає не в «ксероксній» культурі наслідування, а у виробленні власного підходу на основі традиційности мислення і специфіці культурних цінностей [1].
В умовах соціально-економічної кризи молодь стала однією з найбільш вразливих категорій. Проте, враховуючи об’єктивні психологічні особливості, що притаманні молоді, вона має найбільшу соціальну, професійну та життєву перспективу, необхідну в умовах виходу з кризового стану.
Правову основу молодіжної державної політики в Україні зосереджено в базових законодавчих актах:  «Декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».
З метою посилення ефективності державної політики розроблено і прийнято ряд нормативно-правових актів, які зосереджуються на окремих спеціалізованих сферах, до яких відносяться закони України: «Про додаткові заходи забезпечення працевлаштування молоді», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про освіту», тощо.
Посилюють законодавчу підтримку укази Президента України та Постанови Кабінету міністрів України. Основні права й обов’язки молоді, як і інших громадян України, зафіксовані в Конституції України (Ст. 53).
Чинним законодавством передбачені певні правові гарантії щодо підтримки молоді. Проте наявність багатьох правових передумов не гарантує їх реалізації. Недосконалість механізму впровадження державних гарантій призводить до невиконання законодавчих вимог.
В умовах погіршення соціально-економічного стану держави молодь потребує першочергової підтримки держави у працевлаштуванні, забезпеченні житлом, сприянні у збереженні здоров’я [1].
В Чернівецькій області прийнята Комплексна програма молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 роки, яка спрямована на створення в регіоні дієвої системи становлення та підтримки молоді. Програма розроблена з метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, забезпечення зайнятості молоді, розвитку підприємницької активності, створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, виявлення й підтримка талановитої молоді, формування та пропаганда здорового способу життя, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів. Розробник програми – управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, учасники програми: управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації, Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, районні державні адміністрації, Чернівецька та Новодністровська міські ради, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Чернівецький обласний молодіжний центр праці, молодіжні громадські організації, органи студентського самоврядування області.
Розглянемо роботу з молоддю в столиці Буковини. Місто Чернівці здавна було студентським, тут налічується 23 вищих навчальних заклади, тому цілком зрозуміло, що більшість молоді Чернівецької області зосереджено саме в Чернівцях. Так в 2015 році  206 тис. молодих людей навчались у – ПТНЗ, 2274 тис. – у ВНЗ I-II рівнів акредитації [3].
Студентство області співпрацює із владою міста. Чернівецька міська рада завжди відзначалась прозорістю роботи із молодіжними громадським організаціями, молодіжними рухами, осередками тощо. До роботи із молоддю дотичні чимало структурних підрозділів міської ради, а серед працівників дуже багато саме представників населення міста віком від 21 до 35 років. При Чернівецькій міській раді створено Студентську раду, яка є дорадчим органом при міському голові. До складу виконкому входить чимало молодих людей,  а депутатський корпус значно «помолодшав». Так, серед 42 депутатів, 3 студенти, середній вік депутатів – 38 років.
В цій статті спробуємо описати роботу із молоддю проведену відділом у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради (далі Відділ) та Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  (далі – Центр).
Розпочнемо із найболючішого питання – питання житла. Особливо важкою житлова проблема виступає у дітей-сиріт, які вже досягли 18 ліття.
За даними держстатистики на сьогодні в Україні з 95 956 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, лише 12 925 – а це кожна сьома дитина або 13,5% від загальної кількості дітей  – мають житло на праві власності, 50,4% дітей мають житло на праві користування, а ще 36,1% повинні бути забезпечені житлом державою. При цьому, більше половини з 13 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають право на забезпечення житлом після досягнення 16-річного віку, не мають де жити. У цілому, забезпечення державою житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними повноліття становить лише 6-8% від потреби [4].  В м. Чернівці працівниками Центру здійснюється облік студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в навчальних закладах  різних рівнів акредитації м. Чернівців. Станом на 24.06.2016 року на обліку Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 388 студентів зазначеної категорії. В 2016 році випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації міста Чернівців є 116 студентів, з них 33 молодих людей з м. Чернівців. З метою захисту житлових та майнових прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування працівниками Центру здійснюється перевірка стану збереження та інвентаризації житлових приміщень, які належать на праві користування або власності зазначеній категорії осіб.
На сьогоднішній день в місті Чернівцях функціонує чотири квартири маневрового житлового фонду Чернівецької міської ради, в яких проживає 23 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціально-незахищеної категорії молоді, з них 11 хлопців та 12 дівчат.  Кандидатами на поселення в 2016 році в дані квартири є 9 осіб, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування ( в т.ч. 3 особи – учасники АТО) [5].
Соціальні квартири – це унікальний досвід вирішення житлової проблеми сиріт не тільки в області, а й в Україні. Перша соціальна квартира в Україні з’явилася саме в Чернівцях у 2004 році. На основі досвіду нашого міста було вирішено на Всеукраїнському рівні запровадити соціальні квартири, так 1 червня 2013 року вийшов указ Президента України №312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей». У ньому, зокрема, поставлено завдання перед Кабінетом Міністрів розробити з урахуванням досвіду міст Чернівців, Донецька, Кіровограда та затвердити положення про соціальну квартиру для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також сприяти вивченню та поширенню такого досвіду у регіонах країни. 
В Чернівцях розроблена комплексна Програма розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013 – 2017 роки, основна мета якої - створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.
З метою популяризації Програми проведено ряд зустрічей з представниками ЗМІ, дано 8 інтерв'ю,  проведено 6 виступів на обласному радіо, 3 виступи в ефірі місцевих телеканалів; фахівцями Чернівецького регіонального управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Фонду надано кваліфіковані консультації сім'ям та одиноким громадянам з питань можливого поліпшення їх житлових умов шляхом отримання державного пільгового кредитування на будівництво (реконструкцію), придбання житла. У 2014 році надано 9 пільгових довгострокових кредитів на будівництво житла молодим сім'ям, з них за рахунок коштів міського бюджету – 2, обласного – 1, державного – 6 кредитів [6]. В 2015 році в межах виділених асигнувань Фондом мешканцям міста Чернівців надано 4 кредити, з яких за рахунок коштів міського бюджету – 3, обласного – 1 [7].
Сучасну молодь турбує не тільки житлове питання, вона прагне змін як в культурному так і суспільно-політичному житті міста. Молоді люди беруть участь в житті міста, через громадську діяльність, вони вступають до лав партій, культурних, релігійних, просвітницьких організацій, а в більшості випадків ще й очолюють ці організації.
В Чернівцях створена і функціонує розгалужена мережа громадських організацій, а саме: 56 міських осередків політичних партій, понад 360 громадських об’єднань, 17 національно-культурологічних товариств, які покликані до життя спільністю суспільних чи професійних інтересів, творчістю, уподобаннями їхніх членів тощо.
Молодіжні громадські організації активно співпрацюють з міською радою. В результаті плідної співпраці, з метою духовного розвитку молоді декілька років поспіль здійснюються наступні заходи: історична гра-квест «Пам’ятай про Крути», виставка творчих робіт студентів Буковини,  етно-духовний фестиваль «Обнова – фест», регіональний етап студентського фестивалю «Студентська республіка» та інші заходи.
Щорічно проводиться конкурс бізнес-проектів «Молодий підприємець року». Проекти переможців конкурсу реалізовуються за фінансування меценатів краю. З метою організації змістовного дозвілля студентської молоді та пошуку талантів в м. Чернівцях вже 14 років поспіль проводиться загальноміський конкурс «Студент року 2015». В 2015 році вперше захід транслювався в прямому ефірі на телеканалі «Чернівці».
Важливою складовою проведення конкурсу «Студент року» є  благодійна акція. в 2015 році під час конкурсу студентами та викладачами навчальних закладів міста було зібрано 24 633 грн., які передано на лікування студента [8].
Щороку спільно із молодіжними організаціями Відділом та Центром реалізовуються чимало проектів, проводяться численні заходи (День молоді, День міста,  День св. Валентина, фестиваль «Холі», ліги КВК, конференції, поїздки з обміном досвіду в інші міста та ін.). 
Щорічно до Дня Студента та Дня молоді премією міського голови нагороджують талановитих та обдарованих студентів, молодих спортсменів, науковців, громадських діячів міста.
Міська рада дбає не тільки про житло та дозвілля молоді з числа соціально вразливих категорій населення міста, переймається вона й питанням оздоровлення молодих людей.  Так, за кошти місцевого бюджету створено унікальний табір - Міський літній наметовий табір для дітей та молоді м. Чернівців «Ойкос» (надалі - Табір), який є нестаціонарним позашкільним закладом, призначеним для організації активного відпочинку, оздоровлення, розвитку творчих здібностей дітей та молоді з використанням елементів туризму, краєзнавства та природоохоронної роботи. Табір – єдиний в Україні, де безкоштовно відпочиває студентська молодь. Свою діяльність розпочав в 2004 році. Кожного літа в Таборі оздоровлюються близько 400 молодих людей.
В 2015 році з 25 червня по 12 серпня в таборі відпочило 350 осіб – студенти вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації, учасники громадських організацій, представники творчої молоді м. Чернівців, а також 50 дітей з м. Сєвєродонецьк та Рубіжне. На організацію роботи табору з міського бюджету було виділено 319,5 тисяч гривень [8].
В 2016 році  в таборі відпочило 400 молодих людей, серед яких спортсмени, члени молодіжних громадських організацій, талановиті обдаровані студенти, молодь, яка опинилась в складних життєвих обставинах, крім того вже доброю традицію стало оздоровлення 50 дітей та молоді із Луганської області (м. Сєвєродонецьк та Рубіжне). На організацію роботи табору було виділено 440 тис. грн. з міського бюджету.
З метою популяризації здорового способу життя працівниками Центру та Відділу щорічно проводяться лекторії, відео лекторії, конференції у ВНЗ міста та області.  На вулицях міста Чернівців розміщено 10 сіті-лайтів з метою профілактики здорового способу життя. З метою пропаганди цінностей здоров’я в області постійно проводиться ряд заходів (квести, семінари, тренінги, концерти, спортивні, розважально-інформаційні заходи). За рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію Чернівеці демонструють найкращі результати - найменший рівень показників та його темпу приросту. Постійно ведеться робота щодо профілактики пияцтва, алкоголізму, наркоманії.
В Чернівецькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді працює спеціалізована служба психологічної допомоги «Телефон довіри» метою якої є забезпечення надання жителям м. Чернівців кваліфікованих, анонімних, безкоштовних соціально-психологічних та інформаційних консультацій з психологічних, медичних та юридичних проблем [8].
У міські раді також ведеться робота із молоддю з обмеженими фізичними можливостями. В 2016 році приміщення відділу у справах сім’ї та молоді на вул. Героїв Майдану, 44 було передано клубу «Паросток» для батьків, що виховують дітей та молодь з особливими потребами, оскільки воно максимально адаптоване до потреб членів клубу.
Отже, молодь є лакмусовим папірцем соціально-економічного прогресу суспільства, а реалізація інтелектуального потенціалу молодого покоління виступає важливим чинником успішного державотворення.
Цілком зрозуміло, що розвиток  суспільства  найбільшою  мірою  залежить  від  забезпечення  гідних  умов для життєдіяльності молоді. Україна на сьогодні має ряд невирішених  молодіжних  проблем: безробіття, поширення  асоціальних проявів,  проблеми  зі  станом  здоров’я та шлюбно-сімейні. В  умовах  сучасної економічної  та  демографічної  кризи молодіжні проблеми потребують  поглибленого  аналізу  й регулювання,  розробки  збалансованої,  виваженої  політики.
Про важливість місії молоді, як провідника змін на краще, потрібно розповідати з шкільних років, а розвиток молодіжної політики варто починати в кожному маленькому населеному пункті. Якщо кожне місто оцінить переваги якісної роботи із молоддю та врахує досвід надалі, то позитивних змін просто неможливо уникнути.

Список використаних джерел:

1. Тетяна Роднєнкова Соціальна роль освіти.Молодь у пошуках змісту: нові цінності старої системи? // Незалежний культурологічний часопис «Ї» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n46texts/rodnenkova.htm.
2. Законодавче забезпечення молодіжної політики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://old.niss.gov.ua/monitor/mart2009/21.htm.
3. Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
file:///C:/Users/Admin/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/InfrASTRUKTURA.pdf.
4. Партнерство кожній дитині. Входини у самостійність // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.p4ec.org.ua/ua/news_article/1237.
5. Звіт про роботу ЧМЦССДМ за перше півріччя 2016 року // Поточний архів Чернівецької міської ради.
6. Інформація «Про хід виконання Програми забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.09.2013 року № 975» за 2014 рік // Поточний архів Чернівецької міської ради
7. Інформація «Про хід виконання Програми забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.09.2013 року № 975» за 2015 рік // Поточний архів Чернівецької міської ради.
8. Звіт про роботу  відділу у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради  та Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2015 рік // Поточний архів Чернівецької міської ради.

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA