Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників круглого столу «Проголошення року англійської мови
в Україні як фактор забезпечення інтеграції України
до європейського та світового політичного, економічного
і науково-освітнього простору»
від 27 січня 2016 р.

27 січня 2016 р. Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій спільно з, Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Івасюка та Кафедрою сучасних іноземних мов та перекладу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича провели круглий стіл  «Проголошення року англійської мови в Україні як фактор забезпечення інтеграції України до європейського та світового політичного, економічного і науково-освітнього простору».
В ході обговорення учасники круглого столу відзначили, що сучасні євроінтеграційні орієнтири України на розбудову демократичної, правової, соціальної держави неможливо уявити без реформування та розвитку державної служби, що передбачає якісну професійну підготовку нових управлінських кадрів, які здатні володіти сучасними технологіями управління, розуміти євроінтеграційні процеси та впроваджувати європейські стандарти державного управління.  Загальна освіченість, культура державного службовця є запорукою ефективності його фахової діяльності та зростання рівня кваліфікації, що сприяє й підвищенню функціональної культури фахівця. Невід’ємним атрибутом освіченості сучасного висококваліфікованого державного службовця є, безперечно, володіння однією або кількома іноземними мовами на достатньо високому рівні.
Більшість громадян України не володіють жодною з робочих або офіційних мов спільноти, що на практиці означає відсутність можливості як для отримання інформації про ЄС, так і здатності долучитися до європейського комунікативного простору. На відміну від країн-членів ЄС в Україні подолання мовного бар’єру не забезпечує освітня система. Знання іноземної мови повинно стати нормою для всіх громадян.

 Учасниками круглого столу було висловлено наступні пропозиції:

1. Збільшити  кількість інформації англійською мовою на телебаченні, радіо, в Інтернеті, а також у громадських місцях ? транспорті, закладах харчування тощо. Запровадити освітні теле- й радіопрограми із вивчення англійської мови;
2. Обласним, міським державним адміністраціям забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема опрацювання питання щодо забезпечення доступності  послуг  із  вивчення  англійської мови.
3. Ініціювати громадську дискусію (проведення конференцій, форумів, конгресів і т.д.) щодо проблеми подолання лінгвістичної ізоляції України  від  ЄС.
4. Провести в Україні заходи, спрямовані на популяризацію мовної політики ЄС (Наприклад, конкурси на зразок The European Award for Languages – the  European  Language  Label,  Juvenes  Translatores  та  ін.)
5.  За прикладом країн членів ЄС внести зміни в Національну доктрину розвитку освіти, де буде зазначена обов’язковість вивчення  не  менше  двох  іноземних  мов.
6. Публікувати аналітичні, довідкові, статистичні, тематичні видання та дослідження, з метою якомога повного забезпечення та поширення інформації для ухвалення рішень  на  національному  та  наднаціональному  рівнях.
7. Створити програми мовної підготовки державних службовців і розробити  заходи щодо поліпшення якості їх підготовки з іноземної мови. Найкращими серед європейських країн є програми з вивчення англійської  у Німеччині та Швейцарії. Запросити їхніх представників для обміну досвідом.

до вищих навчальних закладів

8. Залучити до навчального процесу у вишах носіїв англійської мови;
9. Збільшити кількість годин іноземної мови та дисциплін, що викладатимуться англійською;
10. Внести зміни до законодавства, де визначать перелік педагогічних, наукових та науково-педагогічних посад в установах, які вимагають володіння англійською мовою;
11. запровадити поетапну сертифікацію вчителів іноземних мов відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. (Вивчення, викладання й оцінювання англійської мови відбуватиметься за європейськими стандартами GEFR (The Common European Framework of Reference));
12. Організувати на базі вищих навчальних закладів курси із вивчення англійської мови, створити літні розмовні табори і клуби;
13. Ввести англійську мову в базову програму іспитів вишів усіх рівнів акредитації;
14. Проводити фахові конкурси, олімпіади та інші змагання з англійської мови.
15. Реалізувати  у  навчальних  планах принцип CLIL (Content And Language Integrated Learning), який означає викладання одного предмету різними мовами, приділяючи  увагу  як  розвитку професійних знань, так і рівню володіння  мовою
16. Запровадити курси поглибленого знання іноземної мови в межах отриманої спеціальності (English  for  Specific  Purposes).
17. Ініціювати у лінгвістичних вузах України відкриття напрямів підготовки фахівців для роботи в інституціях Євросоюзу та структурах євроатлантичної інтеграції, створення європейської магістерської програми з перекладу у відповідності з політикою  ЄС  в  даній  галузі.
18. Рекомендувати українським ВНЗ лінгвістичного спрямування долучитися до створюваної в ЄС „Мережі європейських магістратур  з  перекладу”

до загально-освітніх шкіл

19. Ініціювати запровадження в школах України індикатора лінгвістичної  компетентності.
20. Сприяти розвитку європейської системи тестування та визначення  рівня  знань  іноземної  мови.
21. Збільшити кількість уроків англійської в школах в школах з 2-х до 4-х

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA