Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

ПРОПОЗИЦІЇ
учасників науково-практичного семінару
«Механізми підвищення громадської поінформованості для забезпечення ефективності проведення реформ»
від 22 лютого 2017 р.

 22 лютого 2017 р. відбувся науково-практичний семінар «Механізми підвищення громадської поінформованості для забезпечення ефективності проведення реформ», організований Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій спільно з Науково-дослідницьким інститутом європейської інтеграції та регіо¬наль¬них досліджень Чернівець¬ко¬го національного університету ім. Ю.Федьковича та кафедрою журналістики Чернівець¬ко¬го національного університету ім. Ю.Федьковича.
 У рамках заходу було розглянуто основні проблемні питання, пов’язані з висвітленням процесу децентралізації, інструменти, необхідні для налагодження якісної комунікації між владою, ЗМІ та громадськістю, а також особливості розвитку інформаційного простору в об’єднаних територіальних громадах. Свої думки з цього приводу висловили представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, науковці та журналісти.
В результаті обговорення учасники семінару відзначили, що однією з найбільших проблем є затяжний характер та несистемність проведення реформ, відсутність продуманих концепції, стратегії та механізму їх здійснення з боку авторів. Це тягне за собою брак інформаційної політики. Низький рівень поінформованості населення щодо реформування системи органів влади провокує появу низки чуток, свідоме викривлення інформації щодо ОТГ з боку окремих осіб, що у свою чергу, стає негативним чинником та гальмує процес децентралізації. З іншого боку, інформація, яка подається органами влади, у більшості випадків не орієнтована на «споживача» і не відповідає критеріям доступності та зрозумілості. Відчувається потреба у фахівцях з комунікації в органах влади.
Водночас з метою роз’яснення населенню значення децентралізації, висвітлення її основних етапів, заповнення інформаційних «прогалин», працюють Офіс реформ Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України,  Чернівецький відокремлений підрозділ Центру розвитку місцевого самоврядування, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Чернівецької облдержадміністрації, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, окремі громадські об’єднання.
З боку об’єднаних територіальних громад також ведеться певна інформаційна робота: створюються офіційні сайти, сторінки в соцмережах, видаються інформаційні бюлетені, голови звітують перед громадою про свою діяльність. Дієвим інструментом є залучення активних мешканців, створення консультативно-дорадчих органів та органів самоорганізації населення в  об’єднаних територіальних громадах.
На думку учасників семінару, важливою у процесі висвітлення реформ є роль журналістів, що обумовлює необхідність налагодження співпраці представників об’єднаних територіальних громад із засобами масової інформації. У цьому контексті потрібна більша активність представників ОТГ у наданні актуальної, суспільно значимої інформації, створенні інформаційних приводів, цікавих для загалу. Водночас, учасники дискусії зауважили, що одним із завдань журналістики є виховання громадянської культури читача/глядача, привернення уваги до процесів, які відбуваються навколо них.
 З метою розвитку інформаційного суспільства як стратегічного напрямку політики реформ, створення ефективних механізмів інформування населення та розвитку інформаційного простору в об’єднаних територіальних громадах учасники науково-практичного семінару висловили наступні пропозиції:

1. Створити цілісне та системне нормативно-правове поле у сфері децентралізації влади та розвитку органів місцевого самоврядування.
2. Розробити обласну програму інформаційного супроводу реформ у процесі децентралізації влади.
3. Активізувати роботу Робочої групи з питань децентралізації при Чернівецькій ОДА.
4. Державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування в рамках своїх обов’язків та повноважень забезпечити інформування населення про діяльність відповідного органу влади та висвітлення децентралізаційних процесів у різних напрямках. З цією метою розглянути можливість введення до штату ОТГ посади особи, яка відповідатиме за зв’язки з громадськістю.
5. Для забезпечення розуміння та підтримки широкими верствами населення реформ органам влади домогтися, щоб подана ними інформація була доступною та зрозумілою для простих мешканців, чітко висвітлювала процес проведення реформ, їх мету та конкретні результати. При цьому визначити пріоритетні механізми інформування кожної окремої цільової аудиторії (наприклад: сільські, селищні голови, голови ОТГ, представники громадських організації та місцевих громад).
6. Розглянути можливість підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за комунікацію з громадою та ЗМІ, за окремими програмами.
7. Сприяти створенню інтерактивної комунікаційної платформи між представниками обласної та районної влади, об’єднаними територіальними громадами, представниками неурядових організацій, лідерами думок щодо нагальних питань, пов’язаних з втіленням реформи місцевого самоврядування.
8. Сприяти посиленню співпраці між ОТГ та громадським сектором через інноваційні форми участі: громадські форуми стратегування, підготовку спільних проектів місцевого розвитку, конкурси місцевих ініціатив в ОТГ.
9. З метою забезпечення прозорості влади налагодити комунікацію влади з громадою (форуми громадської участі, публічні звіти голів перед громадою, сайти, вісники громад, інформаційні стенди, скриньки для зворотного зв’язку).
10. Залучати журналістів місцевих ЗМІ до виїзних заходів Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування, Асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку громад Буковини»: навчальних візитів, заходів з обміну досвідом  між регіонами України задля комплексного висвітлення стану розвитку об’єднаних громад області та на теренах України.
11. Розглянути можливість створення циклу телепередач на місцевих телеканалах про життя об’єднаних громад Чернівецької області, в яких висвітлювати не лише успіхи а й проблеми, які супроводжують процес децентралізації та інших реформ, а також бачення шляхів їх подолання.
12. Керівництву ОТГ активізувати співпрацю із засобами масової інформації, створюючи інформаційні приводи, організовуючи прес-тури, конкурси журналістських робіт тощо з метою висвітлення своєї діяльності.


Заступник директора – начальник
науково-дослідного відділу Центру                                  С. Гакман

  Copyright © 2008-2024,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA