Головна сторінка
Довідка за І-ше півріччя 2022

ІНФОРМАЦІЯ
щодо результатів анкетування державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації
в режимі онлайн навчання за І-ше півріччя 2022 року

 

В період з 03 лютого по 30 червня 2022 року Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації було проведено анкетування щодо рівня задоволення навчальним процесом та організацією підвищення кваліфікації. В анонімному опитуванні взяло участь 168 респондентів, серед яких державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, що проходили навчання в режимі онлайн. Графік 1.

 

 

Слухачам було запропоновано дати відповіді на запитання та оцінити їх за п’ятибальною шкалою: де 5 – найвищий бал, а 1 – найнижчий бал. Були передбачені і відкриті питання без формалізованих варіантів відповідей.


Узагальнені результати опитування свідчать, що переважна більшість слухачів (83%)  оцінили актуальність отриманої під час навчання інформації та знань на 5 балів, 14% – на 4 бали і лише 3% на – 3 і нижче бали (діаграма 1).

 

 

Значна частина опитаних службовців (95%) вказали, що після освоєння навчальних програм рівень їхньої обізнаності за темами підвищення кваліфікації значно зріс (оцінка від 4 до 5 балів); 5% службовців оцінили рівень своєї обізнаності нижче трьох балів (діаграма 2).

 

 

Обнадійливим є і той факт, що після підвищення кваліфікації службовці будуть застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності під час виконання функціональних обов’язків. Так, 72% всіх опитаних слухачів оцінили рівень практичного використання отриманих знань на 5 балів, 23% – на 4 бали, 5% – на 3 бали і нижче (діаграма 3).

 

 

З метою вивчення навчальних потреб слухачам Центру було запропоновано питання щодо тем, за якими вони хотіли б пройти підвищення кваліфікації наступного разу. Відповіді службовців були  об’єднані за основними тематичними напрямами та було здійснено рейтингування найнеобхідніших, на думку респондентів, тем. Таким чином слухачі визначили для себе пріоритетні напрямки (графік 2).

 

 

Окремим розділом моніторингу було питання оцінки професійних якостей викладачів, які проводили заняття в режимі онлайн. Загалом можна зазначити, що слухачі на досить високому рівні оцінили професійність викладацького складу Центру. Зокрема, оцінювання проводилось за такими критеріями як:

 

 

 

За результатами анкетування 90% опитаних службовців оцінили професійні якості викладачів на «відмінно». Серед викладачів, які найбільш активно працювали в режимі онлайн, були: Ротар Н.Ю. – професор кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Ярмистий М. В. – директор Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації; Чичун В.А. – заступник декана факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства КНТЕУ, доцент; Грищенко А.В. – заступник директора Чернівецького центру підвищення кваліфікації; Факас І.Б. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія; Нечаєва-Юрійчук Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Головіна-Костильова А.В. – практичний психолог.
 Аналіз відповідей щодо оцінки роботи працівників Центру з організації навчального процесу засвідчує, що 91% опитаних оцінили її на 5 балів, 7% – на 4 бали, 2% – на 3 бали і нижче.


 

 

Запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дистанційно в режимі онлайн сприймається слухачами неоднозначно. Вказуються як негативні, так і позитивні сторони цієї форми навчального процесу. Основні проблеми, з якими стикалися слухачі, це неналежний рівень інтернет-зв’язку (22,1%), відсутність зворотного зв’язку з викладачем (3%) та необхідність поєднувати навчання з роботою (2,4%) (графік 6).

 

 

Разом з тим 53% службовців підтримують думку, що підвищення кваліфікації в режимі онлайн доцільно поєднувати з різними формами навчання і, в першу чергу, з очним; 28% опитаних вважають онлайн-навчання найкращим варіантом; 14% підтримують онлайн-навчання тільки в умовах карантину (діаграма 4).

 

 

Щодо ефективності форм навчання відповіді слухачів були наступними (від 1 до 5, де 1 – взагалі не ефективна, 5 – має найбільшу ефективність):

 

 

Слухачам було запропоновано обрати професійну компетентність, за якою вони б хотіли підвищити кваліфікацію наступного разу (для категорії "Б"):

 

 

Слухачам було запропоновано обрати професійну компетентність, за якою вони б хотіли підвищити кваліфікацію наступного разу (для категорії "В"):

 

 

Під час дії воєнного стану державні службовці, як й інші громадяни, зазнали певних змін в умовах життя та в своїй професійній діяльності. Навіть у складних умовах державні службовці продовжують здійснюють свої професійні обов’язки та забезпечувати стабільне функціонування органів влади. Під час дії воєнного стану Центр намагається адаптувати свою діяльність до нових умов та забезпечити потребу у підвищенні кваліфікації, за нових обставин, що вимагають  оновлення знань, умінь та навичок, постійного вдосконалення та навчання державних службовців області. Саме тому, з червня 2022 року Центром було впроваджену нову форму підвищення кваліфікації - дистанційне навчання в асинхронному режимі. Більшість респондентів оцінили її як високоефективну.

 

 

Порівнюючи ефективність дистанційного навчання в онлайн режимі з асинхронним режимом, учасники опитування віддали перевагу на користь останнього. 66,7% респондентів вважають, що дистанційне навчання в асинхронному режиму зручніше.

 

 

Одним з напрямків діяльності Чернівецького регіонального Центру підвищення кваліфікації є видавнича та інформаційна діяльність. Центром було започатковане спеціалізоване онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування», присвячене державному управлінню та діяльності органів влади. Ми поцікавились у слухачів Центру, чи відомо їм про онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування». Зі 168 опитаних 88 (52,4%) слухачів знають про журнал. Це говорить про необхідність популяризації та реклами журналу серед посадовців області для зростання аудиторії онлайн-видання Центру (діаграма 5).

 

 

З метою покращення інформаційного наповнення онлайн-журналу «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» анкету було доповнено питанням:  Експертну відповідь на яке питання Ви б хотіли прочитати на сторінках онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування»? 


Узагальнивши всі пропозиції респондентів, можемо сформувати наступні тематичні напрямки, які будуть актуальними для посадовців на сторінках журналу:


1. Досвід написання проєктів.
2. Правила військового обліку в ОМС.
3. Мобінг - його прояви та методи боротьби.
4. Рекомендації щодо заповнення щорічної декларації.
5. Сучасні методи дискусії.
6. Інформація про Чернівецьку міську територіальну громаду.
7. Імідж в діяльності місцевих органів виконавчої влади.
8. Військовий облік жінок.
9. Сучасні вимоги до складання службових документів.
10. Класифікація посад службовців.
11. Впровадження ГІС-технологій в управлінський процес.
12. Прогноз результатів класифікації посад державних службовців від НАДС.
13. Надання адміністративних послуг.
14. Професійне вигорання.
15. Тенденції розвитку антикорупційного законодавства України й інших держав.
16. Порядок роботи держслужбовців у воєнний час. Як змінились повноваження і які тепер є виклики.
17. Як правильно підбирати кваліфіковані кадри.
18. Робота ОМС та бізнесу в умовах воєнного стану.
19. Державне управління в умовах воєнного часу.
20. Культура спілкування держслужбовців.
21. Стиль та якість життя в сучасному місті.
22. Соціальне забезпечення держслужбовців.
23. Роз'яснення про зміни Законодавства України щодо тендерних процедур.
24. Загальні рекомендації щодо організації надання першої медичної допомоги.
25. Особливості управління земельними ресурсами в умовах воєнного стану для адміністраторів ЦНАПУ.
26. Цифрова грамотність держслужбовців.
27. Впровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби.
28. Оцінювання державних службовців в умовах воєнного стану.


Слухачі мали можливість висловити свої пропозиції щодо покращення якості викладання в Центрі. Серед основних пропозицій можна виділити наступні:

• Змішана форма навчання;
• Краще технічне оснащення лекторів (використовувати мікрофон);
• Можливість прослухати лекцію в записі;
• Більше презентаційних матеріалів, використовувати додаткові наглядні методики навчання (таблиці, статті, публікації);
• Повернення до очного навчання з невеликою кількістю людей у групах;
• Надсилати слухачам презентації та інші матеріали навчальних лекцій;
• Залучення фахівців з практичним досвідом роботи, збільшення практичних занять;
• Висвітлення реальних робочих кейсів, наведення прикладів;
• Оновлення програм, розширення тем, залучення фахівців з різних галузей;
• Підвищення рівня взаємодії з аудиторією, покращити зворотний зв'язок;
• Проведення виїзних семінарів;
• Скорочення лекцій;
• Зараховувати за один курс 0,9 кредита;
• Навчання організовувати в другій половині робочого дня;
• Збільшення дистанційних курсів.


 Начальниця відділу моніторингу
 навчання та комунікацій                                                  Яна Мельничук

  Copyright © 2008-2022,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA