Головна сторінка
Контактна інформація:

58000, Україна, м.Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 5,

4 поверх.

 

тел./факс: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

          Люстрація 

              Слайди
Структура ЦентруВідділ наукової та міжнародної діяльності

Відділ створено у 2005  році.


В межах функціональних обов’язків відділ:

організовує та проводить наукові та науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, «круглі столи» за участю вітчизняних та закордонних науковців та спеціалістів;
створює та координує роботу тимчасових творчих колективів при підготовці експертних та наукових досліджень на договірній основі;
здійснює організаційно-пошукову роботу з метою залучення до Центру позабюджетних коштів через організацію наукових досліджень на госпрозрахунковій основі;
залучає та організовує участь працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, у написанні наукових статей, матеріалів з питань державного управління та місцевого самоврядування.


У ВІДДІЛІ ПРАЦЮТЬ:

 

ГАКМАН Сергій Михайлович – заступник директора – начальник відділу наукової та міжнародної діяльності. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету (1986 р.). Кандидат історичних наук (2001 р.) за спеціальністю «Всесвітня історія». У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри політології та державного управління. Автор понад 130 наукових праць з історії міжнародних відносин ХХ ст., питань українсько- молдовсько-румунських відносин на сучасному етапі, міжрегіонального та транскордонного співробітництва, етнополітики та міжетнічних відносин, проблем міграції та біженців.
В Центрі проводить тренінги з підготовки та менеджменту проектів, мистецтва ведення переговорів. Викладає дисципліни за напрямками «Правове забезпечення державного управління та державної служби», «Європейська інтеграція України», «Транскордонне співробітництво», «Концептуальні засади антикорупційного законодавства України», «Основи теорії та історії державного будівництва в Україні». Державний службовець 9 рангу. В Центрі працює з 2005 року. Нагороджений Почесною грамотою Чернівецької облдержадміністрації (2001, 2008, 2011 рр.); Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України (2005 р.).

 

 

 


Мельничук Яна Станіславівна –науковий співробітник відділу наукової та міжнародної діяльності Центру. Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (2003 р.). В 2010 році отримала кваліфікацію магістра державної служби.

В Центрі працює з 2003 року. Викладає дисципліни «Порядок планування діяльності посадової особи», «Планування діяльності державного службовця», «Тайм-менеджмент у професійній діяльності посадовця: сутність, принципи планування».

 

 

Поночовна Юлія Сергіївна – методист відділу наукової та міжнародної діяльності. Закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (2018р.), отримала кваліфікацію бакалавр права. З 2018 року здобуває  кваліфікацію магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». У Центрі працює з 2018 року.
  Copyright © 2008-2020,
  ЧРЦППК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA