Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

10.03.2015
Науково-практичний семінар «Проблеми забезпечення рівності в країнах Східного партнерства і можливі підходи до їх вирішення»
В роботі семінару взяли участь державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці та представники громадських організацій Чернівецької області.
Ефективне вирішення сучасних суперечностей суспільного розвитку неможливе без урахування регіональних етносоціальних, національних, культурних, релігійних особливостей тих етнічних спільнот, які проживають на території держави. Недооцінка або, взагалі, ігнорування таких особливостей зумовлює явну чи латентну загрозу міжетнічних конфліктів, що, у свою чергу, може призвести до ескалації політичної нестабільності в державі та загрози її територіальній цілісності. Саме тому набуває актуальності проблема вироблення адекватної та дієвої етнонаціональної політики як механізму державного регулювання міжетнічних відносин і забезпечення міжнаціональної злагоди в державі.
Результативність такої політики безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно налагоджено чітке й науково обґрунтоване управління етнонаціональними процесами в поліетнічному соціумі не тільки на загальнодержавному, а й на регіональному рівні, а також від того, наскільки забезпечується зусиллями держави та самих етнічних груп поєднання інтересів етнічних спільнот з інтересами титульної нації, інтересів регіонів з фундаментальними національними інтересами держави. За цих умов надзвичайно важливо досліджувати закономірності й тенденції етнополітичного розвитку регіонів, забезпечити пошук принципів, ідей, механізмів, норм та інститутів, здатних пом’якшити конфлікти і протиріччя, які виникають.
       
    В ході науково практичного семінару учасники прослухали лекцію старшого наукового співробітника Європейського центру з питань меншин Олександра Осипова та обговорили проблеми забезпечення прав етнонаціональних меншин та гармонізації міжетнічних відносин в Україні.
  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA