Головна сторінка
Додаткова інформація:

Дзеркало закупівель

Контактна інформація:

58010, Україна, м.Чернівці,
вул. О.Поповича, 2,

4 поверх, каб. №10.

тел.: (0372) 55-29-03

e-mail: cppkcv@gmail.com

Інформація
щодо результатів анкетування державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації в режимі онлайн навчання II кв. 2021 року


В період з 01 квітня по 30 червня 2021 року Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади органів місцевого самоврядування, державних підприємств, , установ та організацій було проведено анкетування щодо рівня задоволення навчальним процесом та організацією підвищення кваліфікації. В анонімному опитуванні взяло участь 404 державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які проходили навчання в режимі онлайн. Графік 1.
Слухачам було запропоновано дати відповіді на запитання та оцінити їх за п’ятибальною шкалою: де 5 – найвищий бал, а 1 – найнижчий бал. Були передбачені і відкриті питання без формалізованих варіантів відповідей.
Узагальнені результати опитування свідчать, що переважна більшість слухачів (78%)  оцінили актуальність отриманої під час навчання інформації та знань на 5 балів, 15% – на 4 бали і лише 7% на – 3 і нижче бали (діаграма 1).Значна частина опитаних службовців (93%) вказали, що після освоєння навчальних програм рівень їхньої обізнаності за темами підвищення кваліфікації значно зріс (оцінка від 4 до 5 балів); 7% службовців оцінили рівень своєї обізнаності нижче трьох балів (діаграма 2).Обнадійливим є і той факт, що після підвищення кваліфікації службовці будуть застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності під час виконання функціональних обов’язків. Так, 70% всіх опитаних слухачів оцінили рівень практичного використання отриманих знань на 5 балів, 23% – на 4 бали, 6% – на 3 бали, 1% – на  2 бали і нижче (діаграма 3).З метою вивчення навчальних потреб слухачам Центру було запропоновано питання щодо тем, за якими вони хотіли б пройти підвищення кваліфікації наступного разу. Відповіді службовців були  об’єднані за основними тематичними напрямами та було здійснено рейтингування найнеобхідніших, на думку респондентів, тем. Так, державні службовці місцевих державних адміністрацій та посадові особи визначили для себе наступні теми (Графік 2).Окремим розділом моніторингу було питання оцінки професійних якостей викладачів, які проводили заняття в режимі онлайн. Загалом можна зазначити, що слухачі на досить високому рівні оцінили професійність викладацького складу Центру. Зокрема, оцінювання проводилось за такими критеріями як:


• Рівень володіння навчальним матеріалом;
• Наскільки навчальний матеріал був логічно і доступно поданий;• Наскільки відповідає поданий викладачем матеріал темі заняття;• Наскільки викладач тактовно, коректно та поважно ставився до слухачів;
• Використання викладачем сучасних та цікавих методів викладання.За результатами анкетування 91% опитаних службовців оцінили професійні якості викладачів на «відмінно». Серед викладачів, які найбільш активно працювали в режимі онлайн були: Грищенко А. В. – заступник директора Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації; Ротар Н.Ю. – професор кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича; Чичун В.А. – заступник декана факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства КНТЕУ, доцент; Факас І.Б. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія; Нечаєва-Юрійчук Н. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Головіна-Костильова А.В. – практичний психолог.
 Аналіз відповідей щодо оцінки роботи працівників Центру з організації навчального процесу засвідчує, що 86% опитаних оцінили її на 5 балів, 10% – на 4 бали, 4% – на 3 бали і нище.Запровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дистанційно в режимі онлайн неоднозначно сприймається слухачами. Вказуються як негативні, так і позитивні сторони за цією формою навчального процесу. Основні проблеми, з якими стикалися слухачі,  це неналежний рівень інтернет-зв’язку та відсутність зворотного зв’язку з викладачем.(графік 6).Разом з тим, 47% службовців підтримують думку, що підвищення кваліфікації в режимі онлайн доцільно поєднувати з різними формами навчання і, в першу чергу з очним; 33% опитаних вважають онлайн-навчання найкращим варіантом; 17% підтримують онлайн-навчання тільки в умовах карантину (діаграма 4).Слухачі мали можливість висловити свої пропозиції щодо покращення якості викладання в Центрі. Серед основних пропозицій можна виділити наступні:

• Оновити комп'ютерну техніку, як викладачам, так і слухачам.
• Використання та розгляд практичних прикладів та ситуацій, поєднання теорії з практикою. Під час лекції наводити конкретні практичні приклади.
• Використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм.
• Застосування інтерактивних методів навчання для удосконалення зворотного зв’язку.
• Розсилання матеріалів курсу для самостійного опрацювання.
• Проводити систематичні навчання щодо змін в законодавстві.
• Поєднувати дистанційне і очне навчання.
• Доповнювати навчання відео-матеріалами на Youtube-каналі Центру.


Одним з напрямків діяльності Чернівецького регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації є видавнича та інформаційна діяльність. Центром було започатковане спеціалізоване онлайн видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» присвячене державному управлінню та діяльності органів влади. Ми поцікавились у слухачів Центру чи відомо їм про онлайн видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування». Зі 404 опитаних 233 (58%) слухачів знають про журнал. Це говорить про необхідність популяризації та реклами журналу серед посадовців області для зростання аудиторії онлайн-видання Центру (діаграма 5).З метою покращення інформаційного наповнення онлайн журналу «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування» анкету було доповнено питанням:  Експертну відповідь на яке питання Ви б хотіли прочитати на сторінках онлайн-видання «Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування»? 


Узагальнивши всі пропозиції респондентів можемо сформувати наступні тематичні напрямки, які будуть актуальними для посадовців на сторінках журналу:

• актуальні питання, щодо змін в законодавстві про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;
• експертна оцінка процесів децентралізації в Чернівецькій області;
• Формування штатів ТГ. Особливості та функціональність фінансового відділу ТГ;
• Зміни в законодавстві  з соціального захисту населення ( соціальні послуги та виплата компенсації за догляд, роз'яснення щодо внесених змін для призначення житлових субсидій);
• питання щодо процесу здійснення спільних програм місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у різних сферах діяльності;
• прийняття управлінських рішень в кризових ситуаціях, взаємодія в колективі;
• ефективне використання комунального майна і отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;
• питання щодо особливостей підрахунку стажу державної служби та загального трудового стажу працівників;
• адаптація державної служби України до стандартів Європейського союзу;
• ділова українська мова у публічному управлінні;
• державна програма розвитку транскордоного співробітництва.

  Copyright © 2008-2023,
  ЧРЦПК, всі права захищені
Лічильник BEST.cv.ua Розробка веб-сайту:
Студія COM.CV.UA